De stap volgt op een verzoek van het team vrijwilligers van openOV dat zich bezig houdt met het leveren van reisinformatie als interface voor applicaties. Voor dat project is al veel standaard informatie aanwezig om een dienstregeling te maken.

Dynamische informatie

Maar openOV wil verder gaan dan de statische reisinformatie en vooral reizen kunnen plannen op de meest actuele gegevens van daadwerkelijke ritten. Hierdoor is het mogelijk om te plannen op basis van een bus die te laat of juist te vroeg is. Ook moet het mogelijk worden te voorspellen wanneer een bus daadwerkelijk op een halte zal aankomen.

Daarom werd een verzoek neergelegd bij GOVI, Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie, de dienst die voor een aantal stadsregio's en provincies OV-reisinformatie bundelt.

Het GVB reageerde vrijwel direct positief en inmiddels is de link naar openOV gelegd. “Wij hebben wat kleine voorbeeldjes gemaakt als een haltekaart, en met deze nieuwe actuele data dat je de bus kan volgen. Erg simpel, dat stimuleert anderen dan weer om wat cools te bouwen zoals een Android of een iOS app met actuele reisinformatie in je broekzak", vertelt openOV-voorman Stefan de Konink.

Volgens het GVB was het niet ingewikkeld om de toestemming te geven. Het bedrijf benadrukt dat de stadsregio Amsterdam dit al had bedongen in de aanbesteding en dat het ook in de wet verplicht is. “Maar veel belangrijker is dat reizigers nu goede informatie krijgen en er mooie dingen met de gegevens kunnen gebeuren", vertelt GVB-zegsvrouw Leonie Scholten tegenover Webwereld. Zij erkent dat andere partijen met nieuwe ideeën iets kunnen toevoegen en dat ook GVB voor de eigen app voordeel aan de dienst openOV heeft. “Iedereen wordt hier beter van."

Applicaties stimuleren

openOV, dat er zelf niet op uit is applicaties te maken, wil de ontwikkelaars stimuleren. “Maar waar het moet, willen we ook wat code kloppen, om het aan de gang te krijgen", stelt De Konink. Hij benadrukt dat het werken aan een applicatie niet leuk is als een ontwikkelaar eerst 400 pagina's aan technische beschrijvingen voor standaarden moet doorploeteren. “Toch hebben we daar als openOV mee te maken. Als iemand bijvoorbeeld een bestaand product als OpenTripPlanner wil combineren met onze realtime datastroom is het wel handig dat je die data in een goede vorm ontvangt. Daar denken we graag over mee."

Dat nu het GVB meewerkt aan het toegankelijk maken van data is wel een grote stap. “De reisinformatie in Amsterdam is nu echt realtime. Als ik de vergelijking met internet moet maken zijn we van een analoge telefoonlijn naar glasvezel gegaan. Er is nog zoveel ruimte om te groeien, we begonnen vorig jaar natuurlijk ook maar met de Stadregio Amsterdam, inmiddels gaat over dat telefoonlijntje wel half Nederland aan informatie", zegt De Konink.

Meer informatie

De Konink vraagt zich nu af, wanneer ook andere decentrale overheden real-time reisinformatie beschikbaar gaan maken als echte open data. Ook is er nog altijd geen overeenstemming met 9292 om toegang tot data te krijgen. Dat loopt momenteel spaak op de licentie, die openOV verantwoordelijk zou houden voor het type gebruik van apps.

9292 probeert te voorkomen dat gegevens worden ingezet voor zwartrijders of andere vormen van 'oneigenlijk gebruik', terwijl openOV juist niet wil tekenen op gevaar af dat zij worden afgesloten van de dienstverlening. Het project wil pure open data leveren.