De beveiligingsdeskundigen handelden met toestemming van de betreffende ziekenhuizen. Directe aanleiding voor de 'inbraak' is het boek 'Medische Geheimen' van Karin Spaink. In het geschrift roept Spaink op tot herbezinning rond de overhaaste invoering van het elektronisch patiëntendossier.

Spaink voorziet bij de invoering van elektronische patiëntendossiers per 1 januari 2006 grootschalige diefstal ten gevolge van systeemlekken en computervirussen. Zij pleit daarom voor extra beveiligingsmaatregelen en uitbreiding van het medisch beroepsgeheim.

"Het medisch geheim geldt nu alleen voor zorgverleners, maar we krijgen te maken met 'niet-zorgverleners' die gegevens bewerken en invoeren. Ook de schaal van een schending van het medisch geheim gaat veranderen: niet langer staat de privacy van een enkele patiënt op het spel, maar die van honderdduizenden tegelijk. Een onderwerp dat meer aandacht verdient in het maatschappelijke debat over het patiëntendossier", aldus Spaink.

'Medische Geheimen' wordt maandag 5 september in het Amsterdamse Paradiso gepresenteerd. Het boek verschijnt als eerste in de nieuwe reeks ' The Next Ten Years'. De reeks, een initiatief van internetaanbieder XS4ALL en uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, belicht de maatschappelijke impact van internet en nieuwe media.