Het collectief heeft volgens Binnenlands Bestuur al enkele gemeenten benaderd met de vraag of zij de data willen vrijgeven. Een aantal gemeenten zou daar positief tegenover staan. Wel bleken ze wat huiverig van de werktitel van het project, Open Rekenkamer. De naam Rekenkamer wordt bij gemeenten over het algemeen gebruikt voor een commissie die de juistheid van bestuurlijke en ambtelijke processen onderzoekt en heeft daarom een wat negatieve lading.

Het collectief Hack de Overheid bestaat uit een aantal personen die de open data bij overheden wil ontsluiten voor de burgers. Doel is die burger meer inzicht te geven in het huishoudboekje van de overheid, schrijft Binnenlands Bestuur. Daardoor zouden “nieuwe toepassingen en vormen van burgerparticipatie" worden gestimuleerd. Volgens zegsman Lex Slaghuis van Hack de Overheid gebeurt dat al in Engeland.

Corruptie aanpakken

Slaghuis noemt als Brits voorbeeld de mogelijkheid te zien welk bouwbedrijf welke betaling heeft ontvangen van welke overheid, maar dat soort gegevens zullen in Nederland niet snel openbaar worden gemaakt. Wel zegt Slaghuis te streven naar “een zo hoog mogelijk detailniveau".

Slaghuis noemt ook een voorbeeld waarbij burgers door die openbaarmaking van financiële gegevens erachter kwamen dat een buitenlandse overheid nog steeds geld overmaakte naar liefdadigheidsinstellingen waarvan de directeur inmiddels op de Bahama's zat. In Rusland is te zien wat grote bedrijven aan overheidsgelden krijgen en welke personen daarmee te maken hebben. “Zo kun je lokale corruptie aanpakken." Binnen enkele maanden moet de eerste Nederlandse site in de lucht zijn.