Volgens de advocate van 2600, Kathleen Sullivan, brengt het publicatieverbod van de DeCSS-code de vrijheid van meningsuiting in gevaar, zo meldt Newsbytes. Het hackersblad 2600 en hoofdredacteur Eric Corley (schuilnaam: Emmanuel Goldstein) mogen op dit moment zelfs niet linken naar sites met de DeCSS-code – zo genoemd omdat met de software de Content Scrambling System (CSS) encryptie op DVD's wordt doorbroken. Volgens de New Yorkse rechter Lewis Kaplan die in november uitspraak deed in de zaak, valt het publiceren van de DeCSS-code niet onder de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting. Het publiceren van de DeCSS-code is in strijd met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA), een omstreden Amerikaanse copyrightwet die het omzeilen van beveiligingen op auteursrechtelijk beschermd materiaal (zoals films en software) verbiedt. Tegenstanders van de DMCA menen dat het recht van programmeurs en wetenschappers om informatie uit te wisselen over technologieën door de wet in gevaar komt. Softwarecode kan volgens Kaplan weliswaar elementen van 'meningsuiting' bevatten, maar dat betekent nog niet dat alle softwarecode daarmee onder de vrijheid van meningsuiting valt, 'net zomin als het vermoorden van een politicus een pure expressie is van een politieke mening'. Het eerste hof waarbij 2600 tegen het vonnis in beroep ging, was het met Kaplan eens dat DeCSS eerder 'functioneel' dan 'expressief' is. Als Corley de code op de site van 2600 zou zetten, zou dat volgens het hof kunnen leiden tot het op grote schaal kopiëren van films. Om de uitspraak van het eerste beroepshof aan te vechten is 2600 nu naar een hoger beroepshof gestapt. De uitspraak wordt niet voor het voorjaar verwacht.