De teller stond op 31 december 2008 op 3.191.127 .nl-domeinen, zo meldt SIDN in het jaarverslag 2008. Wereldwijd zijn er ongeveer 250 landendomeinen. Het .nl-domein neemt wat omvang onder de landendomeinen betreft een vierde plaats in na China, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Van alle tld's staat .nl op de negende positie.

Hoogste domeinnaamdichtheid

Het SIDN meldt dat Nederland met meer dan 28 domeinnamen per 100 inwoners de hoogste domeinnaamdichtheid heeft ter wereld. Ook ziet SIDN een opvallende groei van particulieren die .nl-domeinen registreren. Eind 2008 stond 38 procent van de domeinen op naam van een particulier. SIDN verwacht dat dit percentage verder zal groeien in de komende jaren.

Veel kritiek

In 2008 kreeg het SIDN ook stevige kritiek te verduren. De lancering van numerieke domeinen was "een fiasco" omdat de server de vele aanvragen niet aankon. Ook bleken de meest gewilde nummerdomeinen gekaapt door drie bedrijven, die het SIDN meerdere mailserver bombardeerden met verzoekjes. Uiteindelijk besloot de SIDN de bijna vierduizend gekaapte nummerdomeinen te verloten.

SIDN sloot daarnaast een convenant met het Ministerie van EZ over de continuïteit van het .nl-domein. De overeenkomst werd toegejuichd en bekritiseerd.

Eind vorig jaar onstond ophef over een tariefswijziging die grote hosters korting geeft. Dat leidde tot grote beroering onder kleine registrars. De boze hosters vinden de nieuwe tarieven concurrentieverstorend. Dit jaar dienden de hosters een officiële klacht in bij de NMa.