"Nu het economisch tegenzit, zie ik steeds meer mensen die naast hun baan behoefte hebben aan extra inkomsten", licht bedenker Harry Bartelings toe. Zijn site moet nu de schakel tussen vraag en aanbod worden. "Op een veiling vinden deze twee partijen (vraag en aanbod, red.) elkaar. Door het online loven en bieden ontstaat de optimale verhouding tussen prestatie en beloning." Volgens de bedenker is de kracht van een dergelijk veilingsysteem dat er een `optimum ontstaat tussen vraag en aanbod'. Is er veel werk dan dalen de prijzen en als er weinig werk is, stijgen de prijzen. Adverteren op Hallojob.nl is overigens niet gratis. Na 1 oktober kost het negen euro per advertentie. Hiervoor dienen vooraf credits te worden gekocht via PayPal of Wallie. Na betaling is een oproep zes weken zichtbaar op de site.