Communication Intelligence heeft Jot uitgebracht, de software voor handschriftherkenning op de handheld-computers van 3Com. Het programma stelt gebruikers in staat om teksten in te voeren in de Palm III en PalmPilot met hun eigen handschrift. Jot kost 39 dollar en kan worden gedownload op de website van het bedrijf – ook in een versie die dertig gratis werkt. De software ondersteunt ook diakritische tekens (zoals een trema en accenten).

Met het oog op de komende eeuw werkt Microsoft aan een nieuwe versie van zijn e-mailclient. Outlook 2000 wordt verder geïntegreerd met de rest van de computer, o.m. dankzij de mogelijkheid om in Word of Excel berichten te schrijven en die als HTML te versturen. Ook kan een gebruiker snelkoppelingen maken in de werkbalk van Outlook voor vaak bezochte websites. Het wordt verder eenvoudiger om berichten uit te wisselen met de Exchange Server, aldus Microsoft, terwijl de planning van afspraken via ondersteuning van het iCalender-protocol mogelijk wordt.

Pacific Gold Coast heeft versie 3.0 van het compressieprogramma TurboZIP uitgebracht. De nieuwe editie biedt de mogelijkheid om de inhoud van een ZIP-archief te bekijken zonder deze te openen en uit te pakken: er zijn filters beschikbaar voor Office 97, Autodesk, Adobe Acrobat en MP3-muziekfiles. ZIP-bestanden en e-mailberichten kunnen in categorieën worden ondergebracht zonder dat bestanden hoeven worden gekopieerd of verplaatst. TurboZIP is verder voorzien van een Auto Backup, die ook zonder tussenkomst van de gebruiker backups kan maken. De Nederlandse adviesprijs is 99 gulden.

Met een adviesprijs van rond de 150 gulden (hoeveel euro's zijn dat?) is EuroGlyph meer bedoeld voor zakelijke gebruikers die het symbool voor de euro in hun teksten willen verwerken. De software integreert het symbool (een grote C met dwarse strepen) in alle TrueType-fonts die een gebruiker op zijn Windows 3.11, 95 en NT-computer heeft geïnstalleerd. Er zijn ook andere oplossingen, aldus producent EuroType, maar die zijn halfslachtig. Zo is de Microsoft-patch voor de Euro alleen beschikbaar voor 95 en NT en heeft het officiële symbool geen vet- (bold) en cursieve varianten.