Dat heeft Frank Creighton van de Recording Industry Association of America (RIAA) gezegd op een hoorzitting van het Amerikaanse Congres, zo meldt Newsbytes. Creighton prees het werk dat de Amerikaanse politici reeds hebben verzet om de piraterij een halt toe te roepen, maar riep de Congresleden tegelijkertijd op om niet te verslappen. De Verenigde Staten lopen voorop bij het invoeren van verregaande auteursrechtenwetten. De naleving daarvan is echter nog steeds een probleem, aldus Creighton. Zo wees hij er bijvoorbeeld op dat het aantal rechtszaken dat de federale overheid aanspant wegens inbreuken op het auteurs- op merkenrecht, vorig jaar afnam. Die ontwikkeling is volgens Creighton vreemd, omdat het illegaal uitwisselen van muziekbestanden juist toeneemt. Hij vreest dat er meer aandacht komt voor hacken dan voor copyrightschending. "Dat zou een enorme tragedie zijn – niet alleen voor ons, maar ook voor het Amerikaanse volk als geheel."