Hawking deed zijn uitspraak tijdens een Reddit AMA. Volgens de beroemde professor kan iedereen door technologie zijn leven in verdere luxe leiden als de welvaart gelijkmatig wordt verdeeld, maar ligt het meer voor de hand dat slechts een kleine groep mensen zal profiteren terwijl de grootste groep mensen niet zal meedelen in die welvaartsgroei.

Komt er een herverdeling van welvaart?

"Als machines alles produceren wat we nodig hebben, zal het resultaat afhangen van de manier waarop we dat gaan verdelen. Iedereen kan een luxe en ontspannen leven leiden als de door de machines geproduceerde welvaart wordt gedeeld. Maar de meeste mensen kunnen eindigen in miserabele armoede als de eigenaren van de machines succesvol zijn in de lobby tegen de herverdeling van welvaart."

Dat laatste is wel de crux, zo signaleert Tech Insider terecht. Nu al zie je dat technologie niet leidt tot verdeling van de welvaart, maar juist de kloof tussen rijk en arm vergroot. Het aantal miljonairs, of zelfs miljardairs, in de wereld stijgt exceptioneel, terwijl de armoede nauwelijks daalt. Dat zal nog groter worden als de trend zich doorzet waarin robots steeds meer werkplekken gaan innemen.