De HCC is sinds 2003 in een juridische strijd verwikkeld met Dell. Volgens de gebruikersvereniging zijn de algemene voorwaarden van Dell in strijd met de Nederlandse wet. Volgens HCC zijn voorwaarden een veel gebruikt middel door leveranciers om zich achter te verschuilen wanneer er klachten zijn.

Lastige klanten krijgen vaak te horen dat ze volgens de verkoop- of garantievoorwaarden geen recht op klagen hebben, aldus HCC. Als voorbeeld noemt HCC het feit dat de klant bij Dell het gehele bedrag vooruit moet betalen, wat strijdig is met de Nederlandse wetgeving.

Vorig jaar bepaalde het Hof dat Dell zijn voorwaarden moest aanpassen. De pc-fabrikant paste inderdaad zijn voorwaarden aan, maar volgens de gebruikersvereniging veranderde er inhoudelijk niets. Hierop startte HCC een dwangsomprocedure waarbij Dell 5000 euro moet betalen voor iedere dag dat het bedrijf in gebreke blijft. Dat bedrag is inmiddels opgelopen tot het maximumbedrag van één miljoen euro.

De pc-fabrikant is op zijn beurt twee procedures gestart om betaling van de dwangsommen te voorkomen: een hoofdzaak en een incidentele procedure. De rechter stelde in de incidentele procedure HCC in het gelijk dat de algemene voorwaarden inhoudelijk niet gewijzigd zijn. Alle punten van Dell in deze zaak zijn afgewezen. De hoofdzaak loopt nog. Deze uitspraak staat gepland voor 17 december 2007.