Enkele uren voordat de zitting over de algemene voorwaarden van Dell dinsdag bij het Hof in Den Haag plaatsvond, publiceerde Dell zijn nieuwe voorwaarden. Dit was eerder ook geëist nadat de HCC een zaak tegen Dell had aangespannen. Wie denkt dat de HCC nu tevreden is, komt bedrogen uit. Directeur Ronald van Rooden noemt de uitkomst `zeer teleurstellend'. Het steekt hem dat het Hof geen uitspraak heeft gedaan over de oude voorwaarden. "Door enkele uren voor de behandeling snel nieuwe voorwaarden te publiceren, hebben ze het Hof zand in de ogen gestrooid. Dell heeft het slim gespeeld." De HCC had naar eigen zeggen geen tijd om de nieuwe voorwaarden goed te bestuderen. De consument weet volgens Van Rooden nu nog steeds niet waar hij aan toe is. "Wie maandag een computer heeft gekocht bij Dell had nog te maken met de oude voorwaarden. Het is dus nog wel degelijk relevant om daar een uitspraak over te doen. Bovendien: wie garandeert mij dat Dell niet morgen weer de oude voorwaarden gaat gebruiken?"

Cosmetisch

Ook inhoudelijk is Van Rooden niet tevreden. Weliswaar heeft Dell op enkele punten concessies gedaan, maar dat zijn volgens de HCC slechts `cosmetische ingrepen': "De essentie blijft hetzelfde." HCC stoort zich namens zijn leden al tijden over de voorwaarden die Dell hanteert. Eerder boekte de belangenvereniging al een overwinning op het punt van het vooruitbetalen. In zijn voorwaarden stelde de computerfabrikant dat kopers het volledige aankoopbedrag vooraf dienden te betalen. De HCC spande daarom een rechtszaak aan, omdat dit volgens de belangenclub in strijd is met de wet. Dell is zich bij monde van zegsvrouw Ingrid Goos van geen kwaad bewust. "Het Hof heeft ons gevraagd om de voorwaarden aan te passen en dat hebben we gedaan." Goos noemt het onzin dat HCC geen tijd genoeg had om de nieuwe voorwaarden zorgvuldig onder de loep te nemen. "Het is jammer dat ze er niet naar hebben willen kijken." Volgens Goos ligt de bal nu bij HCC. "Wij staan open voor opmerkingen. Ik zie geen onoplosbare problemen." HCC is echter een stuk strijdbaarder. Halverwege december is er weer een zitting. "Ik hoop dat het Hof dan doorheeft wat voor spelletjes Dell speelt", zo besluit directeur Van Rooden.