Dat wordt duidelijk uit het schriftelijke antwoord van de staatssecretaris van Economische Zaken op Kamervragen van SP-politica Arda Gerkers. Die toonde zich eerder verbaasd en bezorgd over de uitkomsten van een enquête van MarketCap in opdracht van Adobe, gehouden onder ambtenaren.

ODF onbekend en onbemind

Daaruit bleek dat, zoals Gerkens het typeert, een 'schrikbarend' percentage ambtenaren, ook bij de Rijksoverheid en óók IT-managers, geen flauw benul heeft van ODF. Met de bekendheid van het actieplan NOiV is het trouwens nog droeviger gesteld.

Heemskerk deelt de verbazing en zorg van Gerkens echter niet. Hij wijst er op dat de bekendheid van ODF vóórdat het actieplan NOiV begon 'vermoedelijk laag' was en noemt het tot nog toe bereikte bekendheid van het documentstandaard bij overheden, die schommelt rond de 50 procent, 'geen slecht resultaat'.

Promotieactie

Wel onderschrijft Heemskerk dat voor de uitvoerbaarheid van zijn actieplan meer investeringen in kennis en bewustwording noodzakelijk zijn. "Daarom start dit najaar een op invoering van ODF gerichte actie, overheidbreed, waarin veel aandacht worden gegeven aan de bekendheid van ODF bij ambtenaren", schrijft de staatssecretaris.

Verdere details over dit 'Promotieplan ODF' ontbreken vooralsnog, maar hierbij is waarschijnlijk een glansrol weggelegd voor de onlangs benoemde ambassadeur Open Standaarden en Open Source, Erik Gerritsen. Wellicht in samenwerking met Adobe Nederland, dat zich recentelijk aan ODF heeft gecommitteerd.

NUP

Over de 'acties voor het actieplan' zelf is Heemskerk tevreden, die worden 'voortvarend opgepakt en gemonitord'. Bovendien is NOiV nu ook verankerd is het NUP, meldt de bewindsman. Dat acroniem stond eind vorig jaar nog voor 'Nationaal Urgentie Programma' maar is inmiddels omgedoopt tot Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid.

Heemskerk zal nog voor het kerstreces een uitgebreide rapportage over de voortgang van het actieplan ontvangen naar de Tweede Kamer sturen.