In Nederland worden vrijwel alleen computers aangeboden met het besturingssysteem Windows van Microsoft. Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft daar geen problemen mee, zo laat hij in de brief aan de Tweede Kamer weten naar aanleiding van eerdere Kamervragen van Arda Gerkens (SP).

'Dominant in vrije markt'

"Dat pc's in Nederland over het algemeen met Windows worden aangeboden is voornamelijk het gevolg van marktvraag. Ofschoon op een beperktere schaal, zijn pc's met andere besturingssystemen - dan wel zonder besturingssysteem - echter wel verkrijgbaar", aldus Heemskerk in de brief (pdf).

Op de vraag of de staatssecretaris van mening is dat een consument de vrije keuze zou moeten hebben tussen meerdere besturingssystemen of een pc zonder besturingssysteem, antwoordt Heemskerk dan ook: "Ja. In de praktijk blijkt dit ook het geval te zijn."

Bovendien staat het de Original Equipment Manufacturers (OEM's) en detaillisten vrij om te bepalen of zij pc's uitsluitend aanbieden met het besturingssysteem van Microsoft, zo vindt de staatssecretaris. Wel pleit Economische Zaken voor meer duidelijkheid in de verkoopvoorwaarden, onder meer over de partij tot wie de consument zich moet wenden voor eventuele restitutie. Deze kwestie is door EZ onder de aandacht gebracht bij branchevereniging ICT~Office.

Alleen Windows, géén restitutie

Echter, de consument heeft niet per se recht op deze restitutie bij retournering van het besturingssysteem, iets dat door Gerkens en de Consumentenbond vurig wordt bepleit. "Het hangt van de voorwaarden van de betreffende koop af of het mogelijk is alleen het besturingssysteem te retourneren wanneer men de OEM-licentie niet accepteert. Het staat de verkoper vrij om uitsluitend pc's inclusief Windows aan te bieden. De verkoper zal derhalve niet altijd gehouden zijn om alleen het besturingssysteem terug te nemen", zo staat te lezen in de Kamerbrief.

Nieuw Kamerdebat

SP-Kamerlid Arda Gerkens is hels over de antwoorden van Economische Zaken. "Deze tekst komt duidelijk uit de koker van de NMa", aldus Gerkens, refererend aan de recente aankondiging van de Nederlandse kartelwaakhond om in 2008 géén onderzoek te doen naar marktverstoringen in de ICT-sector.

Gerkens: "Dit vraagt om nadere agendering. Ik neem hier geen genoegen mee en zal zo snel mogelijk een nieuw debat aanvragen. Natuurlijk is het monopolie van Microsoft Windows slecht voor de markt en de consument. Het is toch frappant dat de SP moet pleiten voor meer marktwerking?!"