Heemskerk reageert op kamervragen van GroenLinks naar aanleiding van een blogpost van Wilfred Rubens, GroenLinks-lid en beleidsmedewerker bij een onderwijsinstelling die MBO-opleidingen aanbiedt. Deals tussen ict-giganten en scholen dwingen open source onderwijs in het verdomhoekje, beweert GroenLinks. Maar volgens Heemskerk wordt er voldoende gedaan om mbo'ers bij te spijkeren op het gebied van open source en open standaarden.

Er zou vooral onevenredig veel aandacht zijn voor Microsoft, Cisco en Oracle bij de opleidingen in verhouding tot open source. Zowel de overkoepelende organisatie MBO-ICT als verschillende scholen vertelden Webwereld destijds dat er genoeg ontwikkelingen waren op het gebied van open source onderwijs. Scholen wezen er in hun verweer op dat ook veel bedrijven nu eenmaal werken met de grote closed source aanbieders.

'Er is al aandacht voor open source'

Heemskerk bevestigt de standpunten van MBO-ICT en de scholen: "Het zou niet wenselijk zijn als leerlingen enkel en alleen leren omgaan met gesloten software oplossingen van enkele grote ict-bedrijven. Echter, binnen de huidige ict-opleidingen op mbo-niveau is ook aandacht voor open source leermateriaal en onderwijs", schrijft hij in antwoord (pdf) op de Kamervragen van Groen Links.

Verder wijst hij erop dat er verschillende projecten lopen om open source bekender te maken bij opleidingen. "Het programmabureau Nederland Open in Verbinding werkt momenteel samen met sleutelfiguren uit het onderwijs (waar ook Loket MBO-ICT bij betrokken wordt) aan een plan met concrete activiteiten om het gebruik van open standaarden en open software in het onderwijs te stimuleren."

Plannen ongewijzigd

Verder herhaalt de staatssecretaris de plannen die MBO-ICT aan het smeden is met Novell over gratis ondersteuning van open source systemen in het onderwijs. De organisatie heeft vergelijkbare samenwerkingsverbanden met Microsoft, Oracle en Cisco. MBO-ICT is door de overheid gefinancierd en had voorzien dat deze vraag bij hun terug zou komen. Een woordvoerster van de organisatie verweet Groen Links niet de moeite te hebben genomen om zelf even te bellen.