Heemskerk, verantwoordelijk voor het programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV), geeft deze verklaring in reactie op vragen van Webwereld. Het NOiV krijgt flinke kritiek van de directie van Unit4Agresso, Afas en Exact. Het Financieel Dagblad publiceerde vrijdag in de papieren editie een kritisch commentaarartikel van de drie directeuren van die Nederlandse softwarebedrijven.

'Kost Nederlandse banen'

Daarin stellen zij dat het NOiV en het ministerie van Economische Zaken blind is voor de levendige softwareindustrie in Nederland. Heemskerk zet volgens de drie topmannen kritiek op de marktdominantie van Microsoft om in een te strikt en ondoenbaar beleid wat de ict-sector in ons land frustreert. Dit kost banen, klagen de ict-bedrijven.

Heemskerk heeft die kritiek tot zich genomen en gebroed op een reactie. Die is er nu: "We herkennen ons niet in de kritiek van de drie directeuren. Ict is zowel nationaal als internationaal van groot belang. Ik voer een actief beleid op open standaarden en open source-software. Dat is goed voor innovatie, we worden minder afhankelijk van softwareleveranciers en dat haakt in op een maatschappelijke trend."

'Juist goed voor innovatie'

De staatssecretaris van EZ redeneert dat open standaarden en open source juist meer werk kunnen opleveren. Daarvoor moeten ict-bedrijven wel daarin meegaan en dus niet vasthouden aan gesloten producten. "Deze aanpak kan rekenen op brede steun in de Tweede Kamer en daarbuiten."

"Het zou goed zijn als alle softwarebedrijven zich zouden herkennen in deze trend en daaraan meewerken", verklaart Heemskerk nu scherp. Ondanks de harde woorden die beide kanten uiten, wil de bewindsman nog wel praten met de klagende softwarebedrijven. "Over de concrete invulling daarvan kunnen we nader met elkaar spreken."

Open source-cms

Ondertussen loopt er nog een ander conflict tussen Nederlandse ict-bedrijven en de overheid. Branchevereniging ICT~Office dreigt de staat met een rechtszaak. Het protesteert tegen de keuze voor een open source-cms waarvoor geen aanbesteding is gedaan. Dat is volgens het verantwoordelijke ministerie (Algemene Zaken) niet nodig volgens de regels. ICT~Office is verontwaardigd en zegt dat zo bedrijven worden gepasseerd.

Algemene Zaken doet het beheer van Project ONS (Overheid Nieuwe Stijl) wat werkt de overkoepelende website Rijksoverheid.nl opzet. Daarvoor is in maart al het Nederlandse cms Hippo geselecteerd. ICT~Office valt daar nu over en heeft een lijvig wob-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) met open vragen ingediend. Volgens wob-expert Roger Vleugels kan de overheid dat te brede verzoek zó naast zich neer leggen.

Gesprekken

Projectdirecteur Jeroen Sprenger van ONS laat Webwereld nu weten dat er nog een gesprek komt tussen ICT~Office en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij had eerder al verteld dat er nog gesprekken liepen met de branchevereniging. Die hebben, voor zover hem bekend is, nu nog niet plaatsgevonden.