Volgens Economische Zaken wordt het steeds belangrijker om aandacht te besteden aan de vraag in hoeverre het verschillend behandelen van internetverkeer toelaatbaar is. "Het dataverkeer dat over elektronische netwerken stroomt, neemt gestaag toe, waardoor vraagstukken omtrent management van dat verkeer steeds vaker opspelen", aldus het ministerie.

Als voorbeeld haalt EZ het blokkeren van 3G-verkeer voor iPhone-applicatie Skype aan. De overheid vraagt zich af of het verschillend behandelen van internetverkeer toelaatbaar is, of dat alles gelijk zou moeten worden behandeld, omdat het in principe alleen om datastromen gaat. In het geval van Skype besloot EZ dat het anders behandelen van het verkeer geoorloofd was, omdat er genoeg alternatieven voorhanden waren.

Europees plan

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken heeft aan de Kamer laten weten op hij het gebied van netneutraliteit eens is met de Europese Commissie. Op Europees gebied wordt er gediscussieerd over netneutraliteit in het kader van de herziening van de telecomregelgeving, New Regulatory Framework (NRF) genaamd. De EC wil telecomoperators verplichten om transparant te maken welke gebruiksbeperkingen er op hun netwerken gelden. Dit wil Heemskerk in Nederland ook doorvoeren.

"Ook steunt Heemskerk de EC om kwaliteitseisen aan telecomoperators te stellen als de markt niet goed blijkt te werken", schrijft EZ. Hoe deze plannen het beste vorm kunnen krijgen in beleid is nog een aandachtspunt voor het ministerie. Daarom wordt er donderdag 5 november een themamiddag over dit onderwerp waar verschillende vragen aan bod komen om de mogelijke problemen in kaart te brengen, en de voorbereiding op de invoering van het NRF soepel te laten verlopen.

Foto: philwolf / CC BY-SA 2.0