Volgens de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) worden 'nummerexploitanten zo gestimuleerd de wachttijden binnen de perken te houden', zo schrijft hij in de brief(pdf). Daarnaast zou de er voor zorgen dat er een acceptabel maximumbedrag gehanteerd wordt. Bij een hoog bedrag hangt de beller sneller op, zo redeneert hij.

De maatregel moet de concurrentie tussen telefonische informatiediensten stimuleren. Partijen kunnen zich namelijk onderscheiden door een laag maximumbedrag te hanteren. Daarnaast verdienen zij meer geld wanneer zij vragen snel beantwoorden en korte wachttijden hanteren.

Twee varianten

Volgens Heemskerk zijn er twee varianten mogelijk waarop de maatregel kan worden uitgevoerd. Er kan een minuuttarief gebruikt worden met een maximumbedrag per gesprek. Maar er kan ook alleen een maximumbedrag per gesprek worden gehanteerd.

"Ik wil de keuze tussen deze twee varianten aan de nummerexploitant laten", licht Heemskerk toe. "De maatregel schrijft voor dat de nummerexploitant ofwel een vast bedrag per telefoontje, ofwel een minuuttarief met een maximumbedrag per telefoontje dient te hanteren. De nummerexploitant bepaalt zelf het maximumbedrag, omdat met een door de overheid opgelegd maximumbedrag de mogelijkheden voor dienstverlening via 0900-nummers ingrijpend zouden worden beperkt."

Tijdelijk alternatief

De nieuwe regels worden rond de zomer ingevoerd, omdat aanbieders tijd nodig hebben om hun systemen aan te passen.

In de overgangsperiode stelt Heemskerk voor dat exploitanten een klant terugbellen wanneer het maximumbedrag is bereikt.

In het vastgestelde maximumbedrag wordt overigens geen rekening gehouden met de gesprekkosten die de vaste of mobiele provider in rekening brengt, omdat die sterk verschillen.