De Franse Senaat nam onlangs een wet aan die de telecomtoezichthouder in staat stelt internetters bij de derde keer dat wordt geconstateerd dat ze auteursrechtelijk materiaal via internet verspreiden voor een jaar af te sluiten van internet. Dit beleid staat beter bekend als 'three strikes and you're out' of 'graduated response'.

Amendement tegen plan-Sarkozy

Tot grote onvrede van het Franse kabinet wordt de Franse wet echter vooralsnog geblokkeerd door een amendement dat het Europese Parlement (EP) in september in het kader van een pakket telecomregelgeving aannam. Daarin wordt het afsluiten van internetters zonder tussenkomst van een rechter verboden.

Volgende week, op 27 november, komen de Ministers van de Europese landen bij elkaar voor telecomoverleg. Het omstreden Franse plan komt dan ter sprake zal komen, en vooral of de bepaling van het EP moet worden geschrapt, zodat het plan-Sarkozy doorgang kan vinden.

EZ tegen Europarlement

Staatssecreatris Heemskerk van Economische Zaken heeft zich tegen het amendement gekeerd. "Amendement 138 EP verbiedt alle inbreuken op burgerlijke vrijheden anders dan nadat rechter heeft vastgesteld dat er sprake is van overtreding of misdrijf. Dat is wat Nederland betreft te breed", aldus een woordvoerder van EZ tegenover Webwereld.

Maar het kabinet is ook geen voorstander van afsluiten van internetters wegens auteursrechteninbreuken door een toezichthouder, zo benadrukt hij. Maar zijn wel andere goede redenen om personen zonder tussenkomst van de rechter offline te kunnen halen, zoals hackers, virusverspreiders, cybercriminelen, of niet-betalende abonnees. Die kunnen niet meer worden aangepakt als het amendement wordt aangenomen, stelt EZ.

Onduidelijk blijft hoe de onderhandelingen precies zullen lopen, omdat dit slechts één punt is van een lange rij onderwerpen rond telecomregulering die volgende donderdag aanbod komen. "Het is nog koffiedik kijken hoe het overleg hierover gaat lopen", aldus de zegsman.

Lobby Sarkozy

De Franse president Sarkozy, die is getrouwd met fotomodel en zangeres Carla Bruni, zocht vorige maand met zijn aanpak van downloads opnieuw de confrontatie in Brussel. De Europese Commissie schaarde zich toen achter het Europese Parlement, maar merkte ook op dat Sarkozy zijn plan alsnog kon proberen door de Raad van Ministers te krijgen. Dat kan nu gebeuren.

De ministers vergaderen daarnaast onder meer over de macht die de Europese telecomtoezichthouder moet krijgen en in hoeverre landen bepaalde zaken door hun nationale toezichthouders kunnen laten beslissen.

Niet besproken

Het discussiepunt werd door het Ministerie van Economische Zaken niet met name genoemd in de agenda voor de raad die deze week door de Kamer is besproken. De Stichting Vrijschrift stuurde daarvoor nog een brief naar de commissie Economische Zaken van de Kamer om aandacht voor de thematiek te vragen, maar dat bleek tevergeefs.

Ondertussen roeren zich ook rechtswetenschappers, die het plan-Sarlozy bestempelen als 'disproportioneel'.