Momenteel rust er een heffing op lege videobanden, cassettebandjes, cd’s en dvd’s. Nu wordt deze regeling echter niet uitgebreid naar nieuwe dragers zoals dvd-harddiskrecorders en mp3-spelers, vanwege het besluit van de Minister van Justitie om het thuiskopiestelsel te bevriezen.

Een heffing op dvd harddisk recorders mp3-spelers betekent echter niets nieuws. Het is een logisch gevolg van een bestaande afspraak. De wet bepaalt namelijk dat de thuiskopievergoeding verschuldigd is voor ieder “voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven.

Deze bepaling is opgenomen, aangezien een privékopie van muziek op films is toegestaan, mits de makers en uitvoerende kunstenaars hiervoor een vergoeding ontvangen. Bovendien geldt in 14 landen in de Europese Unie wel een thuiskopievergoeding op zowel mp3-spelers als dvd- harddisk recorders.

NORMA strijdt voor een heffing op de dvd harddisk recorders en mp3-spelers. Sinds eind 2007 wordt samen met de vakbonden en individuele musici en acteurs juridische processen tegen de Staat gevoerd om de bevriezing van het thuiskopiestelsel ongedaan te maken. Uit onderzoek en cijfers van GfK Marketing Benelux is gebleken dat door het ontbreken van die heffing de uitvoerende kunstenaars en muziekauteurs in Nederland in 2008 € 25 miljoen aan inkomsten zijn misgelopen.

Het vooroordeel dat de nieuwe heffing vooral ten goede zou komen aan de organisatie i.p.v. de aangesloten musici en acteurs is een absolute misvatting. NORMA pot niks op, maar heeft in 2008 aan 50.000 binnenlandse en buitenlandse uitvoerende kunstenaars een thuiskopievergoeding uitbetaald.

Fabrikanten en importeurs van lege beeld- en geluidsdragers verzetten zich hevig tegen een nieuwe heffing, aangezien ze vrezen voor een lagere afzet. Opmerkelijk is echter dat een iPod belast met een heffing uit Duitsland of Frankrijk goedkoper is dan een iPod uit Nederland zonder heffing. Bovendien zijn dvd-harddiskrecorders en mp3-spelers nog meer dan de huidige met heffing belaste dragers bestemd voor het kopiëren van film- en muziekwerken, volgens onderzoek zelfs 79% resp. 86%.

NORMA heeft een petitie opgesteld, waar op het moment van schrijven 3500 uitvoerende kunstenaars, schrijvers, regisseurs, muziekauteurs en andere rechthebbenden hun onvrede kenbaar hebben gemaakt tegen de bevriezing van het thuiskopiestelsel. Deze petitie zal binnenkort aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Wisso Wissing is directeur van naburige rechtenorganisatie NORMA, die opkomt voor de belangen van musici en acteurs.