Dat blijkt uit een onderzoek door Symantec, leverancier van security- en beheersoftware. Zestien procent van de ondervraagde it-managers noemt zijn datacenters "extreem onderbemand". Nog eens 34 procent houdt het bij "in zekere mate onderbemand", schrijft Networkworld. Slechts 5 procent van de geënqueteerden stelt dat er in zijn datacenter te veel personeel rondloopt.

Het gebrek aan personeel is des te ernstiger omdat datacenters steeds complexer en lastiger te beheren zijn. Dat komt weer voort uit de toename van het aantal verschillende applicaties en de groei van de opgeslagen data. Ook zijn contracten voor de dienstverlening steeds uitgebreider en daarmee complexer.

Inkrimpen

De bezuinigingen op datacenters zijn in 2009 toegenomen, blijkt verder uit het Symantec-onderzoek. In 31 procent van de bedrijven is het aantal datacentermedewerkers vorig jaar afgenomen. In 2008 gold dat nog voor 24 procent. Symantec liet Applied Research datacentermanagers ondervragen bij bijna 1800 bedrijven met meer dan duizend medewerkers.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat middelgrote ondernemingen, met twee- tot negenduizend medewerkers, nieuwe technologiën veel sneller invoeren dan de grootste ondernemingen. Hierbij is gekeken naar de inzet van onder meer virtualisatie, cloud computing en permanente databeveiliging. De reden voor het snelheidsverschil tussen middelgrote en grote bedrijven is dat laatstgenoemden veel langer de tijd nemen om nieuwe technieken te evalueren vóór eventuele ingebruikname.