De opgestapte bestuursleden wilden een ceo van buiten de organisatie en zijn uit onvrede opgestapt, schrijft de Wall Street Journal. De vertrekkende bestuursleden vonden dat Mozilla's nieuwe ceo vooral ervaring moet hebben in de mobiele industrie, zodat hij van het mobiele besturingssysteem Firefox OS een succes zou kunnen maken.

Op mobiel gebied heeft de Firefox-browser nog maar een heel klein marktaandeel, minder dan 0,1 procent. En als besturingssysteem kan Firefox OS nog niet opboksen tegen Android van Google, dat veruit de grootste geldschieter van Mozilla is.

Homohuwelijk

Ook andere Mozilla-medewerkers zijn tegen Eich als ceo, maar om een andere reden. Ze hekelen de financiële steun die hij gaf aan een groepering die voorstander was een wetsvoorstel die het homohuwelijk in de liberale staat Californië vijf jaar lang tegenhield. Ook buiten Mozilla vinden critici het cynisch dat een organisatie die streeft naar openheid wordt geleid door iemand die geld geeft aan een organisatie die de vrijheid van anderen beperkt.