Nederland Open in Verbinding blijkt voor 42,5 procent uit ingehuurde adviseurs te bestaan. Die externe krachten slokken 55,5 procent op van het personeelsbudget. Dit antwoordt demissionair minister van Economische Zaken (EZ) Maria van der Hoeven op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving van Webwereld

'Valt niet onder overheid'

Zij stelt dat dat hoge percentage niet een schending is van de Rijksnorm van maximaal 13 procent inhuur van externen. "De uitvoering van het programma NOiV is belegd bij de stichting ICTU." Die ict-afdeling van de overheid is volgens Van der Hoeven namelijk geen onderdeel van de Rijksoverheid "en valt daarmee niet onder de rijksnorm". Dit ondanks het feit dat de ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU) is opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en de VNG.

De uitvoering van het NOiV, dat overheidsgebruik van open standaarden en open source stimuleert, gebeurt in opdracht van BiZa en EZ. De ICTU valt weer wel onder de voor overheden geldende aanbestedingsregels. Het heeft daaronder mantelovereenkomsten gesloten, waar de NOiV-inhuur van externen weer onder valt. De NOiV-inhuur zelf is dus niet aanbesteed. De positie van de ICTU en de inhuur van externen is al eerder onder vuur gekomen.

Verdubbeling = verlaging

De nu beantwoorde Kamervragen zijn gesteld vanwege conflicterende nieuwsberichten over het NOiV-budget. EZ heeft in juli een persbericht uitgebracht waarin het aankondigt het budget voor het programmabureau te verdubbelen. Dat bericht is door veel media overgenomen.

Webwereld heeft uitgezocht dat die verdubbeling is bepaald door een vergelijking met het oorspronkelijke budget. Vorig jaar heeft het NOiV echter een - eerder prematuur geclaimde - verhoging van het budget toegekend gekregen. Vergeleken met het daaruit komende bedrag is het budget voor dit jaar verlaagd.

'Bonus'

Over die discrepantie schrijft demissionair minister Van der Hoeven: "Ik ken de artikelen [..]" Zij legt uit dat het uitgangspunt voor de jaarlijkse budgetten de bedragen zijn die bij aanvang van het NOiV-programma zijn gebudgetteerd. De vorig jaar toegekende verhoging is volgens haar dus geen echte budgetverhoging maar slechts een soort 'bonus'.

"In 2009 bleek een ruime verdubbeling van het oorspronkelijke budget noodzakelijk. Om de in de tweede Voortgangsrapportage NOiV benoemde knelpunten voldoende aan te kunnen pakken, achtte ik voor 2010 een verdubbeling van het oorspronkelijke budget afdoende."

Interpretatie

Over de hierover ontstane verwarring schrijft ze kort: "De interpretatie van de door mij aangeleverde gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de redacties van de door u genoemde media".