Dat blijkt uit onderzoek van Dimension Data. De IT-specialist onderzocht de tevredenheid en frustraties over bedrijfsnetwerken van IT-beheerders en -gebruikers. Volgens Edwin de Brave, manager Solutions bij Dimension Data bestaat er een 'duidelijke kloof' tussen hoe snel decision makers denken dat netwerkproblemen opgelost zijn, en de mening van eindgebruikers hierover.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 40 procent van de decision makers meent dat de IT-afdeling netwerkproblemen voor eindgebruikers pas na verloop van tijd oplossen. “De meerderheid van de decision makers gelooft dat de IT-afdeling de netwerkproblemen direct oplost. De eindgebruikers geven in ons onderzoek echter iets anders aan”, aldus De Brave.

Tijdsverlies

Volgens de onderzoekers verliest de gemiddelde IT-gebruiker gemiddeld twee uur per maand door netwerkproblemen. Dit komt neer op twee tot drie dagen productiviteitsverlies per jaar, stellen de experts. “Volgens IT-gebruikers vormen het versturen van bestanden en het inloggen op het netwerk de voornaamste knelpunten.

Problemen met e-mail zijn ook aanzienlijk. Per verstuurde e-mail is de verloren tijd niet extreem, maar omdat e-mail zoveel gebruikt wordt, is de schade door alle e-mailproblemen bij elkaar opgeteld aanzienlijk. Uiteindelijk resulteert dit in een verlies van ongeveer 25 minuten per maand”, zegt De Brave.

Gelatenheid

Opvallend is dat de IT-problemen medewerkers relatief weinig frustreren. Uit het onderzoeksrapport blijkt namelijk dat 75 procent van de IT-gebruikers tevreden is over de prestaties van hun netwerk. Van de ontevreden gebruikers is slechts een kleine groep gefrustreerd genoeg om te klagen.

Wel geeft 30 procent van de gebruikers aan geregeld last te hebben van trage computers of een vastlopend systeem, maar dit wordt volgens de experts 'gelaten geaccepteerd'. Volgens de onderzoekers hebben IT-gebruikers 'lage verwachtingen' van netwerkprestaties. Tijdverlijs als gevolg van netwerkproblemen zou vaak als ingecalculeerd verlies worden beschouwd.

Aan het onderzoek namen 957 IT-gebruikers en 267 IT Decision Makers (ITDM) deel. Het onderzoek werd uitgevoerd in Europa, Australi├ź, Midden- en Latijns-Amerika, het Verre Oosten, Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika.

Bron: Infoworld.nl