In het onderzoek, waarover het wetenschappelijk tijdschrift de New Scientist schrijft, is de hersenactiviteit van gamers vergeleken met die van mensen die geen games spelen.

Als gamers aan beelden worden blootgesteld waarin mensen elkaar gewelddadig te lijf gaan, vertonen hun hersenen een minder sterker reactie dan de hersenen van mensen die geen games spelen. Als gamers kijken naar gewelddadige beelden van dieren of zieke kinderen, is de reactie in de hersenen hetzelfde als van niet-gamers.

Volgens Bruce Bartholow, de Amerikaanse psycholoog die het onderzoek heeft geleid, is dit de eerste studie die de effecten van gewelddadige games op de hersenen meet, zo zegt hij tegenover de BBC. "Mensen die veel gewelddadige games spelen, lijken ongevoelig te worden. Hun reacties zijn nog wel normaal bij niet-agressieve scènes", aldus Bartholow.

Al jaren wordt er gediscussieerd over de veronderstelling dat gewelddadige games leiden tot agressief gedrag. "Het enige dat we hieruit kunnen opmaken is dat je ongevoelig kunt worden voor bepaalde beelden, niet dat het is gerelateerd aan agressie in het werkelijke leven", concludeert een Canadese psycholoog.

Een Britse professor op het gebied van media is het met deze stelling eens. "Er zijn veel factoren die kunnen leiden tot agressief gedrag, het is moeilijk om te zeggen dat het aan één specifieke factor te wijten is."

Het onderzoek wordt later dit jaar gepubliceerd in de Journal of Experimental Social Psychology.