Op circa 60 plaatsen in Nederland waar nu onvoldoende dekking van het netwerk is, zullen er de komende twee jaar extra masten komen. Dit kost ongeveer 50 miljoen euro. Ook wordt bekeken hoe het gebruik van mobilofoons en portofoons beter kan, vooral in gebouwen. Samen met andere technische en organisatorische maatregelen moet op deze manier het vertrouwen in C2000 weer groeien, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Bij ramp geen dekking

C2000 is al langer omstreden, maar een nieuwe golf van kritiek volgde nadat bleek dat het systeem had gefaald tijdens de strandrellen in Hoek van Holland en na de vliegramp van Turkisch Airlines bij Schiphol.

In eerste instantie wentelde het ministerie de problemen af op de eindgebruikers: de politie, ambulance en brandweer. Zij zouden niet de juiste protocollen volgen en daarom raakte het systeem lokaal overbelast. Die conclusie is echter onterecht, constateren onderzoekers in de Eindrapportage expertgroep C2000.

"De projectgroep is van oordeel dat gebruikersfouten niet zonder meer toegeschreven kunnen worden aan de uiteindelijke eindgebruikers (de dienders en hulpverleners), maar vooral aan een combinatie van technische problemen, organisatorische systeemfouten en onvolkomenheden in het gebruik."

Meeste gebruikers tevreden

Minister Guusje ter Horst van BZK benadrukt in een brief aan de Kamer dat de afgesproken landelijke dekking van C2000 (95 procent) ruimschoots wordt gehaald. "Ook blijkt dat de gebruikers over het algemeen tevreden zijn over het functioneren van C2000 tijdens de dag/dagelijkse werkzaamheden", schrijft de bewindsvrouw. C2000 als systeem staat dan ook "niet ter discussie".

Waslijst aan verbeteringen

Wel erkent Ter Horst de kritiek op het netwerk tijdens grootschalige calamiteiten en de gebrekkige binnenhuisdekking. Ze komt daarom met een waslijst aan verbeterpunten.

Naast meer masten komen er enkele mobiele zendmasten bij die kunnen worden ingezet bij grootschalige evenementen waar de dekking naar het oordeel van de hulpdiensten nog onvoldoende is.

Ook wordt de frequentieband van het C2000 vergroot met frequenties die nu nog zijn toegewezen aan Defensie. Het ministerie van Economische Zaken, dat over telecomzaken gaat, moet hierover nog beslissen.

Daarnaast wordt de randapparatuur verbeterd, moet er betere regie worden gevoerd en wordt het C2000 cursusmateriaal aangepast. Ook worden er nog verscheidene vervolgonderzoeken gedaan naar de specifieke behoefte aan communicatiecapaciteit bij grote calamiteiten en in de toekomst.

Eindrapportage expertgroep C2000