Dit blijkt althans uit het nieuwe `Trendrapport Topmanagement en IT' van onderzoeksbureau Giarte. Het it-budget van veel bedrijven zal dit jaar licht dalen of gelijk blijven, zo blijkt uit het rapport. Volgens de onderzoekers komt dit vooral door de `verdere verzakelijking' van de it. Bedrijven zullen meer dan voorheen op de centen letten en bij elke it-investering zorgvuldig letten op de verwachte terugverdientijd. Volgens Giarte zal geen middel onbenut worden gelaten om de efficiency te verhogen. "Ook als de interne it-afdeling hiervoor moet wijken of de decentrale macht van afdelingen moet worden gebroken", aldus Giarte. Hoewel de it-budgetten dit jaar niet of nauwelijks zullen veranderen, constateren de onderzoek wel grote verschuivingen binnen het budget. Zo kijken bedrijven vaker naar externe leveranciers om aan eventuele extra vraag te kunnen voldoen. Ook zal er meer geld worden uitgetrokken voor het uitbesteden van it-taken en het kopen van kant-en-klare softwarepakketten.