Vorig jaar daalden de Nederlandse ict-uitgaven volgens branche-organisatie ICT~Office met 5,8 procent. Dat was vooral te wijten aan de "sterke druk op de prijzen bij hardware en professionele dienstverlening". Pas in het laatste kwartaal van 2009 trok de Nederlandse ict-markt bij. Die trend zet zich in 2010 voort, voorspelt de organisatie.

De bestedingen aan software en aan dienstverlening groeien in 2010 met respectievelijk 2,0 en 2,1 procent. Dat is vooral te danken aan toenemend onderhoud. "Doordat vervangingsinvesteringen in hard- en software in 2009 zijn achtergebleven, zal de onderhoudsbehoefte hiervan toenemen", aldus ICT~Office. De bestedingen aan hardware zullen in 2010 dalen met 1,1 procent, terwijl die in telecom en internet een lichte stijging laten zien. Mobiele diensten profiteren het meest.

Kostenverlagingen

De prijzen in de hele branche blijven in 2010 nog wel onder druk staan, denkt ICT~Office. "Organisaties zullen in 2010 doorgaan met het verlagen van de kosten en hun kritische bedrijfsprocessen verder stroomlijnen. Daardoor zullen ict-bestedingen stijgen, zij het nog beperkt. Deze stijging komt voor een deel ook uit de opkomst van Software as a Service." Vooral het midden- en kleinbedrijf zal SaaS steeds meer gaan inzetten voor financiële administratie en klantenbeheer, voorspelt ICT~Office.

Contracten

De daling van de bestedingen aan it-dienstverlening in 2009 kwam voornamelijk van de professionele dienstverlening. Die liep met 13 procent terug. "Veel lopende contracten zijn onder druk van klanten opengebroken en tarieven naar beneden bijgesteld."