De kwartaalomzet daalde van 189,3 miljoen euro naar 174,6 miljoen euro, zo maakte het bedrijf woensdag bekend. In Nederland is de omzet met circa 9 gedaald. Dit is vooral een gevolg van het feit dat in 2003 een aantal langlopende contracten werd verlengd tegen - onder druk van de markt – veel lagere prijzen. Daarnaast werden enkele contracten niet gecontinueerd. De effecten hiervan zijn nu voor het eerst zichtbaar, aldus PinkRoccade. Verder bevindt een aantal nieuwe langlopende contracten zich in de aanloopfase, waardoor deze nog geen bijdrage aan de resultaten leveren. Ook de nettowinst daalde in het eerste kwartaal: van 2,2 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2003 naar 0,6 miljoen euro in het eerste kwartaal van dit jaar. Toch is de dienstverlener in navolging van analisten en de concurrentie positief over de algemene ict-markt. "In het algemeen kan worden gesteld dat de markt voor ict-dienstverlening levendiger wordt", aldus het concern. Concreet betekent dit onder meer dat de tarieven weer een lichte stijging laten zien. Verder maakt PinkRoccade melding van `uitgesproken goede vooruitzichten' over de marktontwikkeling voor ict-outsourcing. Op dit gebied moeten vanaf de tweede helft van 2004 de verliezen tot het verleden behoren.