IT-ers moeten daarom bij RWS niet alleen technisch inhoudelijk sterk zijn, maar ook goed regie kunnen voeren. Zo werkt Michiel Koolen als netwerkarchitect aan een verscheidenheid aan projecten, zoals de aanleg van de grootste zeesluis ter wereld bij IJmuiden, de renovatie van snelwegen en de inrichting van wisselbanen. Daar worden heel wat ICT-middelen bij ingezet. Al in het prille begin wordt hij bij de projecten betrokken.

Verbindend werk

"Bij het opstellen van de contracten zorg ik er bijvoorbeeld voor dat bestekteksten en eisen precies verwoorden wat wij willen hebben." Daarna is het aan een opdrachtnemer om ermee aan de slag te gaan. "De aannemer bouwt het object en brengt er allerlei bedienings- en besturingsinstallaties in aan, oftewel de ICT-middelen die nodig zijn om zoiets als een brug, sluis, of een tunnel te besturen. Hierbij moet ik er steeds voor zorgen dat alles wat opgeleverd wordt, perfect in het grote geheel blijft passen."

Het is letterlijk en figuurlijk verbindend werk. Michiel Koolen: "Let wel, het gaat om een regierol waarbij je niet in je stoel kunt blijven zitten. Je moet zelf de boer op. Mensen bij elkaar brengen en zorgen dat iedereen wil blijven meewerken aan een oplossing. Je moet het belang van partijen inzien en soms moet je ook politiek goed kunnen laveren. Bij grote contracten werken we risicogestuurd. Je moet risico's dus vroegtijdig signaleren en analyseren, om vervolgens acties uit te zetten om dat risico weg te werken. Je moet met veel partijen in gesprek, want de hoeveelheid stakeholders loopt in onze projecten snel op."

Lange en korte termijn

Rijkswaterstaat gebruikt een moderne contractvorm, waarbij opdrachtnemers verantwoordelijk zijn voor ontwerp, bouw, onderhoud en zelfs de financiering van de te bouwen objecten. Er worden contracten met een duur van dertig jaar afgesloten. Dat lijkt lang, maar bij infrastructuurobjecten wordt al snel uitgegaan van een levensduur van honderd jaar.

"Als alles is gelukt en het verkeer al die tijd niets gemerkt heeft, dan sta je in die kelder te juichen en elkaar op de schouders te kloppen"

Alleen, waar het bij een brug of sluis vaak tientallen jaren duurt voordat er bijvoorbeeld iets aan de constructie aangepast moet worden, zijn de ICT-componenten al veel sneller aan vervanging toe. "Als ik kijk naar de ICT-voorzieningen van drie jaar geleden, dan is het meeste daarvan nu wel weer aan vervanging toe. Bij ICT heb je daarom met een totaal andere dynamiek te maken dan aan de civiele kant," licht Henk Kroeskamp toe, hoofd informatievoorziening infrastructuur.

Groot maatschappelijk belang

"Als je een component sneller moet vervangen, moet je wel goed bijhouden wat de technische ontwikkelingen zijn. Want alleen zo kun je iets tijdig inzetten. Soms gaan de ontwikkelingen zo snel, dat je er niet aan ontkomt ze via experimenten aan de tand te voelen om te bepalen wat de toepasbaarheid is. Denk bijvoorbeeld aan smart mobility." Bij Rijkswaterstaat moet dat alleen wel gebeuren zonder concessies te doen aan de stabiliteit.

"Het maatschappelijke belang van alleen al onze wegen, bruggen en tunnels is enorm groot, en als er daarin iets fout gaat is de impact dan ook gigantisch. Doordat ICT in toenemende mate cruciaal is voor het functioneren van deze objecten, is de stabiliteit van de ICT toepassingen die erin zitten verwerkt essentieel." Er kan dus niet zomaar wat geëxperimenteerd worden. "Er is bij ons daarom altijd een spanningsveld tussen het tempo aan de civieltechnische kant en de vernieuwingsdrang vanuit ICT. Dat maakt het extra interessant en leuk."

Technologie slim inzetten

De vernieuwingen in de ICT gaan razendsnel. Rijkswaterstaat kiest er daarom voor om intensief samen te werken met de markt. Henk Kroeskamp: "Er bestaan veel gespecialiseerde bedrijven met knappe mensen in dienst die morgen weer iets nieuws verzonnen hebben. Wij kijken daarom liever welke van deze technologieën wij op een slimme manier kunnen adopteren, dan dat we proberen om alles zelf te verzinnen."

kijk hier welke ICT-vacatures er zijn bij Rijkswaterstaat.

Deze werkwijze heeft consequenties voor het benodigde interne kennisniveau. "Onze mensen moeten niet alleen handig en snel kunnen communiceren in de grote projecten die bij ons spelen, ze moeten het ook technisch inhoudelijk allemaal goed begrijpen. Puur en alleen de regie voeren is bij ons onmogelijk. Want je bent een spin in het web."

Op het scherp van de snede

Michiel Koolen speelt als netwerkarchitect dan ook tegelijkertijd een technische rol binnen de projecten. "Vanuit onze afdeling leveren wij een dienstenportfolio die opdrachtnemers inzetten om hun applicaties en infrastructuur op te bouwen. Ik moet er als architect dus ook voor zorgen dat die dienstenportfolio perfect blijft aansluiten op dat wat de markt van ons vraagt."

Hij moet continu nieuwe ontwikkelingen in de gaten houden en nadenken wat de mogelijke toepasbaarheid ervan is. "Stel er is een netwerk nodig voor zelfrijdende auto's. Als we pas over smart mobility gaan nadenken op het moment dat de markt erom vraagt, zijn wij natuurlijk hopeloos te laat. Bij Rijkswaterstaat zit je dus echt op het scherp van de snede wat betreft de ontwikkeling van nieuwe technologieën."

Juichen in de kelder

Hoge beschikbaarheid is bij de dienstverlening van Rijkswaterstaat essentieel. "Het is geen speeltuintje waar je iets een halve dag kunt uitschakelen omdat er onderhoud nodig is of omdat het even niet werkt zoals je graag wilt," benadrukt Michiel Koolen. "Wij hebben een operationele omgeving waarbij elke grote onbeschikbaarheid al snel leidt tot een bericht in het acht uur journaal. Dat wil je echt voorkomen. De druk op een ontwerp is bij ons daarom altijd hoog."

Stel dat de Schipholtunnel tijdens de spits uren dicht zou moeten omdat iemand een computer moet repareren, daar komen ze bij Rijkswaterstaat niet mee weg. "Dat levert druk op, maar ook een enorm gevoel van voldoening als iets zonder verstoring van het primaire proces is gelukt", zegt Koolen. "Laatst hebben we een migratie uitgevoerd. Dan staan we met veertig man in een kelder, terwijl het verkeer in de tunnel gewoon door raast. Als ik dan na anderhalf uur aan de changemanager doorgeef dat alles is gelukt en het verkeer al die tijd niets gemerkt heeft, geeft dat een enorm goed gevoel. Dan sta je in die kelder te juichen en elkaar op de schouders te kloppen. Dat is een bijzonder leuk aspect van werken bij Rijkswaterstaat."

Wil je ook belangrijk werk doen voor Nederland. Kijk hier naar de vacatures bij Rijkswaterstaat