De computer- en printerproducent zag de nettowinst over het tweede kwartaal kelderen van 935 miljoen dollar vorig jaar tot 319 miljoen dollar, een daling van ongeveer 66 procent. De operationele winst, exclusief eenmalige onderdelen, daalde van 887 tot 356 miljoen dollar. De omzet liep 3,5 procent terug tot 11,6 miljard dollar, en bleef daarmee licht achter bij de verwachting van analisten.Het is het derde kwartaal op rij dat Hewlett-Packard zwakke resultaten presenteert. Wel voldeden de winstcijfers aan de sterk verlaagde verwachting die het concern vorige maand uitsprak. Bij die gelegenheid maakte HP ook het ontslag van 3000 medewerkers bekend, de tweede ontslagronde dit jaar.Hewlett-Packard tast in het duister over de vraag wanneer een omslag bereikt wordt. Voor het lopende derde kwartaal waarschuwde het concern alvast dat de omzet mogelijk lager uitvalt dan tot nu wordt verwacht. HP had eerder een omzet voorspeld die gelijkblijft aan die over het afgelopen kwartaal, maar waarschuwt nu voor een omzet die 5 procent lager kan uitvallen.De magere macro-economische omstandigheden speelden volgens CEO Carly Fiorina van Hewlett-Packard een grote rol bij de tegenvallende resultaten over het laatste kwartaal. Maar het concern stak ook de hand in eigen boezem. "We kunnen de schuld niet volledig bij de economie leggen", zo zei Fiorina.HP kampt ook met enkele interne problemen. "Er zijn wat zaken met het verkoopkanaal en het naar de markt brengen van producten die we moeten oplossen." Volgens Fiorina vergen deze kwesties structurele oplossingen die niet onmiddellijk gerealiseerd kunnen worden.De verkopen bij de enterprise-divisie daalden 1 procent, terwijl de omzet op de consumentenmarkt met 8 procent terugliep. Bij de printeractiviteiten daalde de omzet met 3 procent tot bijna 5 miljard dollar, bij de computertak werd een daling van 7 procent tot 4,66 miljard dollar genoteerd.