Arda Gerkens reageert verbaasd op de column van advocaat Christiaan Alberdingk Thijm van SOLV-advocaten op Nu.nl. "De conclusie van de heer Alberdingk Thijm is niet wat ik uit de antwoorden van de minister heb gelezen", aldus Gerkens.

Alberdingk Thijm betoogde dat minister van justitie Ernst Hirsch Ballin wil aansturen op een downloadverbod, omdat de politiek tegen een heffing op mp3-spelers en andere digitale dragers is. De advocaat baseert zich hierbij onder andere op de antwoorden van Hirsch Ballin op kamervragen (pdf-bestand) van Arda Gerkens.

"Mijn kamervragen hadden betrekking op 'evident illegaal materiaal', bijvoorbeeld het downloaden van films die nog niet verschenen zijn. Daarvan kun je niet zeggen dat het een privékopie is", verheldert Gerkens. "Volgens mij heeft minister Hirsch Ballin gezegd dat hij niet vreest dat de thuiskopieregeling in gevaar is, maar dat hij de kwestie wel hoog op de agenda heeft staan."

Evaluatie

Volgens Gerkens interpreteert Alberdingk Thijm de antwoorden van Hirsch Ballin alsof het verbieden van thuiskopieën al rond is, terwijl Hirsch Ballin er volgens haar juist op gespitst is om de huidige thuiskopieregeling te behouden. "Begin 2008 komt de minister weliswaar met een evaluatie, maar die gaat over een andere discussie, namelijk de heffing op mp3-spelers en andere dragers", aldus Gerkens.

Gerkens spreekt het scenario van Alberdingk Thijm tegen dat een downloadverbod voorkomen kan worden met de invoering van zo'n heffing. "Als het volgens Europa illegaal zou zijn om films en muziek te downloaden, dan kun je het ook niet afdoen met een algemene heffing", aldus het kamerlid.

Heffing of verbod

Christiaan Alberdingk Thijm verklaart zelf tegenover Webwereld dat er door het afwijzen van een heffing op mp3-spelers weinig opties overblijven. "Er spelen eigenlijk drie discussies: over de heffing op mp3-spelers, kopieerbeveiliging en het downloaden. Jammer genoeg is de discussie over de heffing als eerste gevoerd. Bijna iedereen gaf aan geen heffing te willen, maar als je geen heffing wilt, dan wil je dus een verbod", aldus Alberdingk Thijm.

"De minister ziet ook wel dat in de huidige situatie de artiesten niet gecompenseerd worden. Nu er geen heffing op mp3-spelers en harde schijven en dergelijke komt, gooit hij het over een andere boeg en wil hij het downloaden aanpakken", zo concludeert Alberdingk Thijm uit de antwoorden van Hirsch Ballin op de kamervragen van Gerkens.

Volgens Alberdingk Thijm is de suggestie van Gerkens om een onderscheid te maken tussen een 'evident illegale bron' en andere bronnen, niet werkbaar. "In veel gevallen weet je niet of het onrechtmatig is of niet. Slimme platenmaatschappijen kunnen in veel gevallen claimen dat er sprake is van een illegale bron en als consumenten een boete riskeren dan downloaden ze niet meer."

De advocaat heeft met zijn column de knuppel in het hoenderhok gegooid en wil dat kamerleden kleur bekennen. "De kamerleden moeten zeggen waar ze voor staan en een keuze maken: ik ben voor een heffing en downloaden, of voor een technische blokkade, of voor een verbod met controle door de politie. Ik denk dat we daar een hele interessante discussie over krijgen", aldus Alberdingk Thijm.