In een interview met het tijdschrift Net (uitgave van IDG) doet de nu 35-jarige Steve Dorner uit de doeken hoe hij het populairste e-mailprogramma van het Internet bedacht en programmeerde.

Dorner had geen glazen bol om in te turen toen hij eind jaren tachtig het programma UIUCMail ontwierp op de afdeling Computing Services van de University of Illinois. UIUC stond voor You Eye You See, maar Dorner had al snel in de gaten dat die naam niet echt lekker wilden 'bekken'.

Hij kwam met Eudora op de proppen naar aanleiding van een verhaal van de schrijfster Eudora Welty over een vrouw die na een rampzalige familiere├╝nie besluit dat ze niet meer in haar eigen huis wil wonen en bij het postkantoor intrekt waar ze werkt.

Het programma is later voor een onbekend bedrag (Dorner: "tussen de honderdduizend en een miljoen dollar") verkocht aan Qualcomm, waar de uitvinder in dienst trad.

In het vraaggesprek zegt Dorner dat hij best wel rijk had willen zijn: "Maar ik denk dat ik het niet graag wil als sommige andere mensen, en niet genoeg om de bijkomende risico's op de koop toe te nemen. Dat onderscheidt mij van mensen als Marc (Andreessen)."

Het februari-nummer van Net ligt vanaf vandaag in de winkel.