Windows 10 en de cloud hebben binnen APG ongeveer een even grote impact op het IT-landschap van de werkplek. Alleen hebben we binnen APG besloten om de cloud-integratie prioriteit te geven. In de gelaagde werkplek-infrastructuur waar de Server Based Computing (SBC) omgeving deel van uitmaakt is het namelijk handiger om op Windows 10 over te gaan als Windows Server 2016 eenmaal beschikbaar is.

Als we spreken over cloud-integratie in de werkplek, dan hebben we het vooral over het vervangen van basissoftware door cloud-varianten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Office 365 met functionaliteiten zoals Exchange Online, Skype voor Bedrijven en OneDrive. Daarmee vervang je een on-premises Microsoft Exchange- en Lync-omgeving en bied je voor iedereen persoonlijke cloud-opslag. Om de correcte werking en impact aan te tonen hebben we een Proof-of-Concept (PoC) gerealiseerd waarbij de verschillende functionaliteiten uit Office 365 nader worden bekeken.

Auteur: Michel Jongmans

Michel Jongmans is Business Information Architect bij APG, hecht aan vrijheid, diversiteit en creativiteit. Motto: de mooiste oplossingen liggen vaak in simpele dingen.

Exchange Online

Outlook wordt als mail client gebruikt op onder andere het SBC-platform. Dit platform is qua schaalbaarheid zo neergezet dat er gebruik wordt gemaakt van streaming. Streaming zorgt ervoor dat het besturingssysteem van een SBC-server vanuit een centrale locatie in het datacenter wordt gestreamed naar de desbetreffende machine (ook wel Provisioning services genoemd). Deze inrichting zorgt voor schaalbaarheid, uniformiteit en een optimale performance van de SBC-server.

Bij een SBC-server is het van belang dat de disk van het OS niet volloopt. Om Exchange Online te kunnen gebruiken in een SBC-omgeving is caching van de mailbox vereist. Deze cache wordt opgeslagen in het profiel van de gebruiker op de disk van het OS. In de praktijk ontstaat hierdoor de mogelijkheid dat de OS-disk volloopt en de server onbruikbaar zal worden. Caching is vereist om de gebruikerservaring van Microsoft Outlook waarbij een connectie naar de Cloud wordt gemaakt te verbeteren. In de PoC-opstelling zal worden beproefd hoe de gebruikerservaring zal zijn bij het niet gebruiken van de caching optie.

OneDrive voor Bedrijven

OneDrive voor bedrijven kan gebruikt worden voor het opslaan en delen van persoonlijke bestanden en heeft binnen de afgesloten overeenkomst een standaard grootte van 1 Terabyte. Ook bij OneDrive is het gebruik van Caching een vereiste in een traditionele SBC-omgeving en dat kan betekenen dat de OS-disk zal vollopen. Hoe en of dit gaat werken zal beproefd worden in de PoC waarvoor de voorbereidingen nu al worden getroffen.

Skype voor Bedrijven

Het Microsoft Office pakket, dat onderdeel is van Office 365, bevat ook Skype voor Bedrijven. De huidige SBC-omgeving ondersteunt nu Lync 2010, de voorganger van Skype voor bedrijven. Voor audio en video wordt daarbij gebruik gemaakt van een extra stukje software dat ervoor zorgt dat de performance van audio en video geen impact heeft op de performance van de SBC-server. Zonder deze software zou maar een heel klein aantal gebruikers gebruik kunnen maken van de SBC-omgeving, terwijl met de software de normale aantallen gebruikers van de omgeving gehandhaafd blijven. Uit recente gesprekken met de SBC-vendor is gebleken dat dezelfde functionaliteit ook voor Skype voor Bedrijven werkt.

Gezien de gewenste stabiliteit zal de PoC moeten uitwijzen hoe de cloud-integratie met de werkplek gestalte gaat krijgen en welke functionaliteiten hierdoor gerealiseerd kunnen worden. Al met al zijn dit interessante ontwikkelingen, en de PoC moet aantonen hoe de gewenste cloud-integraties werken.