Op het eerste gezicht lijken beide gevallen op elkaar. Want hoe kom je erachter of het probleem bij de manager of bij het project zelf ligt? Vooral als je geen vergelijkingsmateriaal tot je beschikking hebt om beide mogelijkheden te toetsen? Dan moet je het met andere middelen meten. Naast de projectplanning, netwerkdiagrammen en de financiële balans heb je namelijk nog een aantal kernpunten waarmee een projectmanager zijn effectiviteit kan tonen.

Communicatie?

Het eerste waar je naar moet kijken is hoe de manager de projectstrategie en -doelen communiceert. Het klopt dat deze worden vastgesteld en gedefinieerd door de geldschieters en/of het management, maar het is de taak van de projectmanager om deze doelen door te geven aan het projectteam.

Als de strategie en doelstellingen niet duidelijk zijn, dan moet de manager ervoor zorgen dat hij erbovenop zit en dat deze snel duidelijk worden bij de uitvoerders. Als cio, senior manager of wat je titel ook mag zijn, kun je deze communicatie toetsen door zo af en toe afzonderlijke leden van het projectteam in de wandelgangen aan te schieten. Als je niet weet welke vragen je dient te stellen, of welke antwoorden ze horen te geven, dan is het raadzaam om eerst jezelf op orde te hebben.

In het geval dat het projectteam duidelijk voor ogen blijkt te hebben wat de bedoeling is, dan heeft de projectmanager in ieder geval op communicatiegebied goed werk geleverd. Let er ook op dat de antwoorden consistent zijn. Ook dat is een teken dat de manager op dat punt zijn werk goed doet.

Populair?

Het tweede punt waar je naar moet kijken, is de onderlinge verhouding tussen de projectmanager en zijn team. Bij iedere leidinggevende geldt dat hij meer gezag heeft naarmate zijn mensen hem vertrouwen en bij hem het gevoel hebben effectief hun werk te kunnen doen. Zoals zelfhelpguru Stuart Smalley het al eens verwoorde: “Je bent goed genoeg, je bent slim genoeg, en verdikkeme, mensen vinden je zowaar aardig.”

Projectmanagers moeten tot op zekere hoogte aardig worden gevonden om het project te kunnen leiden. Een impopulaire projectmanager wordt waar mogelijk genegeerd, waardoor de functioneel managers de controle over het project in handen nemen. Het resultaat is het wegvallen van de coördinatie en vieze machtsspelletjes.

Kijk dan ook naar hoe de teamleden met elkaar en met de projectmanager omgaan. Gaan ze met de manager mee, of doen ze alleen waar ze zelf zin in hebben?

Idool?

Tenslotte moet de projectmanager het team ook inspireren. Een manager die constant zeurt en klaagt dat het project in de soep loopt en dat de deadlines niet gehaald worden, zal ervoor zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Hij moet positief zijn, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Daarmee motiveert en inspireert hij de rest van de ploeg. Een positieve instelling begint bij de projectmanager.

Maak je dus niet zo veel zorgen over het organisatietalent van je projectmanager, maar sta wel kritisch tegenover diens communicatieve vaardigheden en de manier waarop hij met mensen omgaat. De meeste projectmanagers zijn als gediplomeerde project management professionals (PMP's) prima in staat om een planning te maken, maar een goed project komt voort uit een goed opererend team.