Het belang en de rol van data is in de bankwereld en dus ook bij ABN AMRO de afgelopen jaren enorm veranderd. Vroeger was er sprake van silo's, waarbij legacy-systemen redelijk autonoom konden opereren. Maar daar kwam verandering in toen in het kader van CRM overgegaan werd op een Data Warehouse.

Datamanagement op enterprise-niveau

We leven in een tijd waarin het opleveren van management-informatie steeds belangrijker wordt, zowel voor eigen beslissingen als om andere partijen in te lichten, zoals toezichthouders. Deze data moet vaak in korte tijd opgeleverd worden en daarom moet de informatie-huishouding van een bank perfect op orde zijn. Tijd om individuele systemen door te spitten is er namelijk niet. Het moet exact bekend zijn waar de juiste data zich bevindt en deze moet een hoge betrouwbaarheid hebben.

Met de app voor mobiel bankieren gaat de bank nog een stap verder. Daarmee kunnen klanten nu zelf bepaalde gegevens wijzigen en via een selfie en een scan van het paspoort kunnen nieuwe klanten zichzelf eenvoudig aanmelden. Dat is een revolutie in de manier waarop de bank tegen data aankijkt.

Maurice van der Linden, manager van het Center of Expertise Data Management van ABN AMRO: "Al deze ontwikkelingen vragen om een geïntegreerd gebruik van data. Hier is datamanagement op enterprise-niveau voor nodig, in plaats van op losse onderdelen. Zodat wij kansen kunnen benutten en data kunnen gebruiken om waarde te creëren."

Afspraken maken over afdelingen heen

De data van een bank is extreem belangrijk, bijvoorbeeld voor transacties en geldstromen. Daarom is het ook essentieel dat het goed gemanaged wordt. Om dit te verduidelijken gebruikt Jo Franssen, consultant bij het Center of Expertise Data Management, graag het voorbeeld van een huis. "Om een huis te bouwen heb je een architect nodig, je moet aan allerlei wet- en regelgeving voldoen en er komen veel specialistische functies bij kijken. Zodra je er woont moet je ook onderhoud plegen, want anders raakt het huis in verval en kun je er niet meer in wonen." Met data werkt het net zo. Je ontwerp het, bouwt het en moet het onderhouden. Daar zijn veel verschillende disciplines bij nodig.

"Systemen zijn allang geen silo's meer", gaat Franssen verder. "Het zijn geen losstaande huizen, maar appartementen geworden." Stel dat het dak lekt. Bij een huis is duidelijk dat de eigenaar verantwoordelijk is voor de reparatie. Bij een appartementencomplex heb je een vereniging van eigenaren nodig. "Bij datamanagement speelt dezelfde dynamiek. Waar iedereen vroeger redelijk autonoom in silo's kon opereren, is nu governance nodig. Je moet afspraken maken en toezien dat mensen zich ook aan die afspraken houden. Er moet bijvoorbeeld bewaakt worden dat data van goede kwaliteit is en het moet duidelijk zijn wie de eigenaar is, zodat je iemand ergens op kunt aanspreken."

Disciplines verenigen

Bedrijven houden zich al heel lang bezig met allerlei aspecten die bij datamanagement spelen. "Alleen is het essentieel dat je datamanagement als een geheel oppakt," benadrukt Van der Linden. "Van lokale systeempjes, dus van losse huisjes naast elkaar, ga je over naar het managen van een grote stad." Dat is meteen ook de verandering die ABN AMRO momenteel doorloopt. Om dit te doen maakt de bank gebruik van het DMBOK framework. Deze industriestandaard benoemt tien disciplines, waaronder Data Governance, Data Architecture Management, Data Development, Database Operations Management, Data Security Management en Data Quality Management.

In DMBOK worden de disciplines gevisualiseerd door een rad met taartpunten. Franssen: "Datamanagement is breed en gecompliceerd. Het lijkt misschien of je een taartpunt even uit het rad kunt lichten om het los te implementeren, maar zo werkt het niet. Je moet de verschillende disciplines juist aan elkaar knopen." Franssen neemt een data warehouse als voorbeeld. "Dat draait op een database-systeem, dus kom je vanzelf in de taartpunt Data Operations Management terecht. Het heeft ook een data-model, waarmee je in de taartpunt Data Development komt. De kwaliteit van data is essentieel, wat je bij Data Quality Management brengt." Alle taartpunten hebben dus sterke relaties met elkaar, met data governance in het midden als centrale verbindende factor. "Alles hangt met elkaar samen. Dat maakt het in de praktijk best lastig om datamanagement op een goede manier te implementeren."

Alles samenbrengen

Primair uitgangspunt is dat datamanagement een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel de business als de IT-afdelingen. Je moet en kunt het alleen gezamenlijk doen. Van der Linden: "Aan de IT-kant moeten de verschillende afdelingen heel nauw met elkaar samenwerken. Maar ook de business heb je erbij nodig. Want die speelt op alle gebieden die DMBOK beschrijft een belangrijke rol."

In grote organisaties zijn dan al snel een groot aantal afdelingen betrokken. Daarom heb je een datamanagement-functie nodig om ze bij elkaar te brengen. "Bij ABN AMRO beseft men dat er meerdere disciplines zijn die een grote afhankelijkheid hebben van elkaar en dat je ons Center of Expertise Data Management heel goed kunt gebruiken om alles aan elkaar te knopen", vertelt Van der Linden. "Wij brengen de verschillende disciplines bij elkaar, zodat data vanuit verschillende invalshoeken gemanaged kan worden en we het beste voor de bank en onze klanten uit de data naar boven kunnen halen."

Enthousiast geworden over datamanagement bij ABN AMRO? Bekijk onze ICT vacatures of lees meer over hoe wij de digitalisering aanpakken.