Dit blijkt uit onderzoek door registeraccountant Anton Greefhorst van 27 Nederlandse boekhoudpakketten. Samenhang tussen prijs van een pakket en prestatie van een pakket is totaal afwezig, aldus de accountant. Het goedkoopste pakket (Ohmega Light) is gratis. Met 649 euro is Grote Beer voor Windows Financieel het duurst. Dit pakket presteert echter niet meer dan gemiddeld. Ook bij de andere onderzochte boekhoudpakketten vinden de onderzoekers geen samenhang. In het onderzoek zijn softwarepakketten meegenomen voor kleine bedrijven (tot tien werknemers). Het best uit de bus komen Arpro (54 euro) en MicroStar (225 euro). Wel constateren de onderzoekers een opvallende samenhang tussen enerzijds de prijs van een pakket en de naam van dat pakket en de hoeveelheid verstrekte informatie. Hoe langer de naam van een pakket is, des te hoger is de prijs. Verder geldt dat hoe minder informatie door de producent over zijn pakket wordt gepresenteerd, des te hoger de prijs is.