Het gerechtshof Den Haag legt een enorme bom onder het kabinetsbeleid om de thuiskopiestelsel uit te faseren. De afgelopen jaren besliste opeenvolgende kabinetten telkens weer om de bestaande heffingen op blanco schijfjes niet uit te breiden naar harddisks zoals die in mp3-spelers, videorecorders en settopboxen zitten. De heffing op harddisks werd daarom op nul euro vastgesteld.

Schade tot 120 miljoen

Maar hierdoor liepen de inkomsten uit de thuiskopieheffing zienderogen terug en heeft de Staat onrechtmatig gehandeld jegens rechthebbenden, in dit geval artiesten en musici. Dat oordeelt het Hof Den Haag. De regering heeft in strijd met het Auteurswet en de Europese regelgeving gehandeld.

De overheid zal daarom ook de geleden schade moeten vergoeden. De hoogte daarvan moet in een aparte zaak worden vastgesteld, maar kan variëren van 30 tot 120 miljoen euro.

Stichting Norma, die artiesten vertegenwoordigt, was over de kwestie al in 2006 naar de rechter gestapt, maar verloor zaak na zaak na zaak. Tot de omkering vandaag, 'een volledige overwinning', aldus Norma-directeur Wisso Wissing verheugd.

In strijd met EU-recht

Dit vonnis gaat niet alleen over het verleden, ook over de toekomst", zegt Wissing, refererend naar het kabinetsplan om de thuiskopiestelsel in zijn geheel af te schaffen. “In feite zegt het vonnis dat Nederland een thuiskopiestelsel moet hebben, net als de rest van Europa, inclusief heffing op dragers zoals harddisks."

Dat zou ook blijken uit uitspraken van het Europees Hof van Justitie, die het Haagse Hof aanstipt: “Ten slotte is van belang dat het HvJEU heeft overwogen dat het de lidstaten niet vrijstaat het begrip 'billijke compensatie' op incoherente, niet-geharmoniseerde en mogelijkerwijze van lidstaat tot lidstaat verschillende wijze nader in te vullen."

Stichting de Thuiskopie voert zelf ook nog een rechtszaak tegen de Staat over dezelfde kwestie. Mocht de Thuiskopie ook winnen, dan wordt de schadevergoeding die de Staat zal moeten betalen nog veel hoger.

Nog geen reactie ministerie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft nog geen inhoudelijk reactie. “We bestuderen de uitspraak en beraden ons op de mogelijkheden", aldus de woordvoerder.