De gehele strafzaak tegen de beheerders van eDonkey-indexsites Releases4U en Shareconnector kan mogelijk de prullenbak in. Het Hof Den Haag gebiedt in een tussenarrest heropening van het onderzoek. Bovendien, en dat is redelijk uniek, moet de Officier van Justitie die in 2004 tot vervolging heeft besloten, als getuige worden gehoord. Het Hof betwijfelt namelijk of de vervolgingsbeslissing, de inval bij de beheerders en de inbeslagname van pc’s van verdachte beheerders wel door de beugel konden.

OM heeft gefaald

Daarmee honoreert het Haagse Hof een van de grootste bezwaren van de verdediging. Die betoogden keer op keer dat de vervolgingsbeslissing van het OM onrechtmatig is omdat het onderzoek onzorgvuldig en in strijd met de goede procesorde waren. Het OM zou zich voor het karretje van de civielrechtelijke stichting Brein hebben laten spannen, de eigenlijke initiatiefnemer van het hele proces. Brein heeft, zo menen de advocaten, niet de gebruikelijke civielrechtelijke weg bewandeld, maar meteen aangifte gedaan. Het OM heeft het aangelegde dossier van Brein klakkeloos overgenomen, en is, zonder zelf eerst onderzoek te doen, tot de inval en aanhouding van de verdachten overgegaan, aldus de advocaten.

Eerst civiel

Het Hof vraagt zich af of het functioneel parket, dat destijds de zaak voerde, zich wel gehouden heeft aan de eigen regels van het College van Procureurs-Generaal. Daarin staat namelijk duidelijk: “Het uitgangspunt van het openbaar ministerie bij de bestrijding van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten is dat in beginsel civielrechtelijke handhaving door de rechthebbende zelf, voorop dient te staan.”

In diezelfde regels staat dat wel mogelijk tot strafvervolging kan worden overgegaan als er sprake is van “grootschalige namaak en piraterij, gepleegd in beroep of bedrijf, die de markt verstoren” of dat er “aanwijzingen bestaan van betrokkenheid van criminele organisaties of georganiseerde criminaliteit.”

Officier moet getuigen

Kortom, de Officier moet het Hof komen uitleggen “welke feiten en omstandigheden de officier van justitie heeft besloten om over te gaan tot het inzetten van strafvorderlijke bevoegdheden ten aanzien van de verdachte(n).” Verder vraagt het Hof zich af “welke feiten en omstandigheden hebben geleid tot een redelijk vermoeden van schuld voor het toepassen van dwangmiddelen ten aanzien van de verdachte(n).”

Verder wil het Hof nog nadere uitleg van getuige-deskundige Johan Pouwelse, p2p-onderzoeker aan de TU Delft. Het Hof wil weten of een hashcode hetzelfde is als een hashlink en of het mogelijk is om direct toegang tot een bestand op het Edonkey-netwerk te krijgen door het (dubbel)klikken van zo’n hashlink op een p2p-site.

Verdediging blij

De advocaten van de verdachten zijn verheugd over het tussenarrest. “Het Hof heeft goed geluisterd naar onze bezwaren. De FIOD heeft namelijk nauwelijks onderzoek gedaan na de aangifte door stichting BREIN, dat is allemaal in sneltreinvaart gegaan. Het is bijzonder, het komt niet vaak voor dat een Officier als getuige wordt opgeroepen. Een interessante ontwikkeling,” aldus Rob Zilver, raadsman van de Releases4U-beheerders.

Job Hengeveld, advocaat van Adi M. beheerder van Shareconnector: “Het Hof gaat zeer serieus met de zaak om, dat is positief. Heropening van het onderzoek na zoveel zittingen, plus de Officier als getuige, dat is redelijk uniek. Grote kans dat dit uitdraait op niet-ontvankelijkheid van het OM. Dat is terecht, maar ergens ook wel jammer, omdat dan het Hof niet toekomt aan de inhoudelijke behandeling van de zaak: is het aanbieden van deze links wel strafbaar? Volgens mij niet, maar het zou goed zijn als het Hof hier duidelijk over zou zijn.”

Slepende zaak

Het is nog niet bekend wanneer de volgende zitting zal zijn. De zaak sleept zich al bijna zes jaar voort. Het OM stelt dat niet alleen het delen van illegale bestanden strafbaar is, maar ook het plaatsen van p2p-links van die bestanden op sites als Shareconnector en Releases4U. Dat maakt de beheerders van deze sites ook strafbaar. Het OM eist daarvoor drie maanden celstraf plus een werkstraf van 100 uur.

Tussenarrest eDonkey strafzaak