Spuijbroek werd enkele jaren geleden benoemd tot statutair bestuurder van Tiscali, waar haar toekomstige echtgenoot Ruud Huisman eerder directeur was. Ze had bedongen dat zij bij haar vertrek geld zou meekrijgen: drie jaarsalarissen en het voortgezet gebruik van de leaseauto gedurende een periode van drie jaar. In totaal ging het om 731.507 euro. Tiscali weigerde. De rechtbank kende slechts een vertrekpremie van 214.000 euro toe. Spuijbroek ging in hoger beroep.

Uit het vorige week gepubliceerde vonnis van het Hof blijkt dat Spuijbroek en haar man de arbeidsovereenkomst onderling hebben geregeld, ongeveer een maand nadat zij in 2005 in het huwelijk waren getreden. Het hof spreekt van een "voor Tiscali nadelige transactie" en dat Huijsbroek "wist althans behoorde te weten dat die nadeligheid werd beïnvloed door een tegenstrijdig belang."

Dubieus zakenpaar

Het echtpaar was al eerder in opspraak gekomen. Huisman bleef bij Tiscali als bestuurder overeind, ook nadat oprichtster Nina Brink hem medeverantwoordelijk had gehouden voor de omstreden passage in het prospectus, waarin de verkoop van haar belang in World Online (de rechtsvoorganger van Tiscali) onvolledig was beschreven.

Die passage vormde de aanleiding tot veel commotie en tot de verkoop van World Online aan de Italiaanse internet provider Tiscali. Huisman bleef echter zitten, waarna er een ware uittocht van topmanagers op gang kwam. Uiteindelijk maakte hij promotie en werd hij de hoogste baas van Tiscali in Italië. Daar vertrok hij in oktober 2005, volgens De Telegraaf wegens belangenverstrengeling.

Huisman en zijn echtgenote bleken via de vennootschap De Molenwiek te participeren in allerlei technologiebedrijven die diensten verleenden aan Tiscali. Huisman heeft dat altijd ontkend en beweerde dat de media zich beriepen op notulen van vergaderingen die vals waren. Later bleek dat Huismans echtgenote Patricia Spuijbroek (voormalige directeur personeelszaken) wel degelijk een belang had in De Molenwiek.