Elk jaar raken veel jongeren in de problemen door schulden, onder meer door dure telecomabonnementen. Mobiele providers maken niet duidelijk dat zogenaamd “gratis” toestellen worden terugverdiend met het abonnement. Dat is feitelijk een vorm van koop op afstand of kredietverstrekking, waarvoor een wettelijk strenge informatieplicht geldt, maar de operators willen daar niet aan. Onrechtmatige handelspraktijken, betoogt advocaat Menachem De Jonge bij de kantonrechter in Delft.

Jongeren verleid met "gratis"

“Er is veel meer duidelijkheid nodig voor consumenten, met een strenge informatieplicht, zoals geldt bij kredietverstrekking en koop op afbetaling. Nu worden vooral jongeren verleid met “gratis” toestellen zonder dat ze beseffen dat ze die wel degelijk afbetalen via hun abonnement,” aldus De Jonge in gesprek met Webwereld.

Hij staat een jonge cliënt bij die, mogelijk door afpersing, verschillende abonnementen bij Hi had afgesloten en daar “gratis” Blackberry’s bij kreeg. KPN/Hi heeft de zaak overgedragen aan deurwaarder Lindorff Purchase, die bijna 2000 euro eist van de gedaagde.

Maar volgens De Jonge moeten de overeenkomsten worden vernietigd omdat KPN/Hi niet heeft voldaan aan de eisen die de Wet Consumentenkrediet stelt. Van een “gratis” toestel is helemaal geen sprake, het is een koop op afbetaling (als bedoeld in artikel 7A: 1576 e.v. BW) dan wel een consumentenkrediet (als bedoeld in de Wck. (tot 25 mei 2011) dan wel als bedoeld in titel 2A van boek 7 BW (vanaf 25 mei 2011)), stelt De Jonge.

Geen krediet, alleen netwerktoegang

Lindorff is van mening dat beide regelingen niet van toepassing zijn. Zij stelt daartoe onder meer dat er geen sprake is van het verstrekken van een krediet en er is evenmin sprake van het verkopen van telefoontoestellen door middel van het verstrekken van een lening. De onderhavige vordering heeft betrekking op overeenkomsten welke primair zien op het verschaffen van toegang tot het mobiele netwerk van KPN.

Volgens De Jonge zijn de claims van de operators (en deurwaarders) echter tegenstrijdig. Aan de ene kant houden ze vol dat het toestel gratis wordt verstrekt, aan de andere kant vorderen ze de kostprijs van het toestel terug.

Duidelijkheid in duizenden geschillen

De Delftse rechter wil hierover principiële duidelijkheid, te meer daar deze “kwalificatievraag” speelt in talloze geschillen. Advocaat De Jonge zegt alleen al 125 jongeren te vertegenwoordigen in lopende geschillen met telecomproviders. Het gaat in potentie om 750 rechtszaken bij rechtbanken verspreid over heel Nederland.

“Als de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over de kwalificatievraag, dan zal er - ongeacht de uitkomst - voor alle betrokken partijen geen aanleiding meer bestaan om hierover nog langer te procederen”, betoogde De Jong. De kantonrechter vindt dat ook en maakt gebruik van een nieuwe wet om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad.