Het octrooi beschrijft het idee dat een internetter door een advertentie te laten spelen, betaalt om een video te kunnen bekijken. Patenthouder Ultramercial heeft hiermee rechtszaken aangespannen tegen onder meer YouTube, videodienst Hulu en gamingnetwerk WildTangent. Een rechter seponeerde de claims tegen YouTube en Hulu, maar de zaak tegen WildTangent ging door.

Wel abstract, niet abstract

De kwestie over de geldigheid van het patent loopt al sinds 2009 en verschillende rechtbanken hebben zich gebogen over de vraag of het patent wel geldig is. Eerder werd de zaak geseponeerd, omdat het octrooi over een abstract concept gaat en dat is onder de Amerikaanse wetgeving an sich niet patenteerbaar. Maar een hogere rechtbank draaide die uitspraak terug (PDF).

Het federale beroepshof CAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit) - dat vaker over patentkwesties oordeelt - stelt dat het patent niet abstract is, omdat het octrooi in detail beschrijft hoe de methode werkt. Deze beslissing kreeg behoorlijk wat kritiek van digitale burgerrechtenorganisatie EFF. Die stelt namelijk dat verschillende rechtbanken in de VS arbitrair vaststellen of een concept abstract is of niet en dat deze criteria volstrekt ondoorzichtig zijn.

Het Supreme Court boog zich over de zaak en oordeelde vorig jaar dat het beroepshof er nog een keer grondig naar moest bekijken. Dat is nu gedaan en de CAFC houdt vast aan zijn eerdere oordeel, maar licht deze keer nog uitgebreider toe waarom dit patent níet abstract is.

Meer dan een concept

Patenten omschrijven in de regel een methode of systeem, omdat de patentwetgeving verbiedt dat een algemeen concept wordt vastgelegd in een octrooi. Dat maakt het meteen lastiger voor rechtbanken om te bepalen of een octrooi abstract is of niet, wat het beroepshof zelf ook aangeeft. En deze onduidelijkheden leveren zeer tegenstrijdige jurisprudentie op, wat de EFF een doorn in het oog is.

Het patent van Ultramercial omschrijft 10 stappen om de methode toe te passen (zie bijvoorbeeld pagina 29 van het onderstaande document). Daarmee omschrijft het octrooi een gedetailleerde interface van het verkrijgen van toestemming om een video af te kunnen spelen. Volgens de rechtbank gaat het niet om het algemene concept van het gebruiken van advertenties online. In die lijn doorredenerend hoeft er dus geen vrees te zijn dat adverteren op internet onmogelijk wordt gemaakt.

Alsnog afgeschoten

“Deze claims zijn niet algemeen”, schrijft hoge rechter Randall Rader in de meerderheidsopinie. “De tien specifieke stappen in de claims beperken het abstracte concept binnen de scope van de uitvinding. Verder geeft gezond verstand alleen al aan dat deze stappen niet inherent zijn aan het idee van het geldelijk maken van advertenties. Er zijn diverse mogelijkheden om dat abstracte idee te bereiken zonder inbreuk te plegen op deze claims.”

Tegen trollen

Rechter Randall Rader heeft overigens een hekel aan patenttrollen én claimt een oplossing daarvoor te hebben. Pak het economische rechtbankvoordeel van patenttrollen aan. Rechters hebben daar nu al macht en middelen voor, stelt de hoofdrechter van hét Amerikaanse beroepshof voor patentzaken

Redacteur en oprichter Mike Masnick van juridisch tech-blog Techdirt wijst erop dat het Supreme Court al twee keer eerder het CAFC opdroeg een patentbeslissing op een abstract idee te herzien. In beide gevallen hield het beroepshof de beslissing overeind. Én in beide gevallen kwam de betreffende octrooien opnieuw op het bureau van de negen hoogste rechters en werd de patenten daar afgeschoten.

Ultramercial v Hulu by jeff_roberts881