De onderzoekers hebben meer dan 2600 Canadese ict-professionals ondervraagd. Hierbij is vooral is gelet op de algemene perceptie van informatietechnologie binnen de bedrijven. Peter Carr, directeur van de universiteit, noemt het opvallend dat er binnen bedrijven getwijfeld wordt aan de it-competenties van het management. "Je zou toch een verbetering verwachten, maar over het algemeen vinden de respondenten dat de it-kennis bij het management achteruit gaat", aldus Carr. "Blijkbaar veranderen de verwachtingen rond it." Eén van de mogelijke oorzaken voor deze veranderende verwachtingen is volgens de onderzoekers het gebrek aan training. Veel respondenten menen dat hun bedrijf te weinig aandacht besteedt aan it-training. Zo vindt 30 procent van de ondervraagden dat het hoger management niet goed op de hoogte is van it-processen. Hierdoor kan het management ook geen strategische beslissingen nemen, meent deze groep. Desondanks zegt 52 procent dat de verwachtingen die het hogere management aan de it stelt, 'realistisch en haalbaar' zijn.