In 2000 is een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. Hierbij kwam het senior management opvallend genoeg beter uit de bus, concluderen de onderzoekers. "Je zou mettertijd toch een verbetering verwachten. Werknemers blijken echter te vinden dat de it-competentie van het hoger management verslechtert. Dit duidt op veranderende verwachtingen ten aanzien van it", licht Peter Carr van de Athabasca University toe. Volgens de onderzoekers wordt het gebrek aan vertrouwen onder andere veroorzaakt doordat personeel niet of nauwelijks kan bijleren. Het merendeel van de respondenten vindt dat hun organisatie meer aandacht moet besteden technische training. In totaal hebben de onderzoekers ruim 2600 managers en professionals uit het Canadese bedrijfsleven ondervraagd.