De bestuurders van alle Nederlandse hoger onderwijsinstellingen, verenigd in SURF, omarmen een 'Cloud First' strategie, waarmee fundamenteel gebroken wordt met het huidige ict-beleid in onderwijsland.

Public cloud eerst

Voorheen werden ict-producten en diensten decentraal beheerd, maar het nieuwe mantra is 'samen de cloud benutten'. Generieke diensten worden door universiteiten en hogescholen zoveel mogelijk uit de public cloud afgenomen.

"Wanneer bijvoorbeeld diensten niet beschikbaar zijn in de public cloud - of wanneer dat vanwege juridische overwegingen niet mogelijk is - wordt gebruik gemaakt van community cloud services, afgeschermde clouddiensten speciaal voor het hoger onderwijs," aldus Wim Liebrand, directeur SURF.

Strijd tussen Google en Microsoft

Tot nog toe experimenteerden enkele universiteiten en hogescholen met clouddiensten. Dat betekent in de praktijk feitelijk de keuze tussen Google Apps of [email protected] van Microsoft, die een felle strijd voeren om de gunsten van onderwijsorganisaties.

Zo ging de universiteit Tilburg met Microsoft in zee en koos de universiteit Utrecht en de Open Universiteit voor Google. INHolland koos op zijn beurt weer voor [email protected].

Ook personeel in de cloud

In eerste instantie werden alleen online diensten voor en data van studenten de cloud in gestuurd en bleef de infrastructuur voor medewerkers in eigen beheer. Maar ook de software en data van het personeel van onderwijsinstellingen zal vanaf nu zoveel mogelijk worden gehost in de public cloud.

Op 8 december organiseert SURF opnieuw een cloudberaad, waar de nieuwe strategie verder zal worden uitgewerkt.