Willem-Jan Bosch, algemeen directeur van Canon Business Center

De gesprekken die we hebben met de leveranciers en dealers geven ons inzicht in de marktbewegingen, zo kunnen we snel meebewegen. Afgelopen maand spraken we Willem-Jan Bosch, algemeen directeur van Canon Business Center. Hij deelde met ons zijn mening, visie en praktische ervaring met het aanbieden van operational lease voor printers, scanners en multifunctionals.

We spreken af voor een gezellige Brabantse lunch in eetcafé Don qui-John in Breda, niet ver van een van de negen locaties van Canon Business Center. Na twintig minuten realiseren we ons dat we zo prettig zitten te praten dat we bijna vergeten dat we vanwege een interview hadden afgesproken.

Willem-Jan, wat doe jij en wat doet Canon Business Center?

"Ha, goede vraag. Eigenlijk werk ik al heel mijn carrière met Canon. Voor de eeuwwisseling was ik al werkzaam bij Canon zelf en sinds 2009 als algemeen directeur van Canon Business Center Nederland. Ikzelf en wij als organisatie hebben een duidelijk doel voor ogen; wij willen dat onze klanten toekomst bestendig zijn. Daarmee doel ik vooral op het groeiende belang van document- en informatiestromen. Onze klanten, vooral MKB, willen eenduidige en veilige opslag van hun documenten en daar vervolgens continu weer bij kunnen. Wij willen vooral onze klanten ontzorgen zodat zij kunnen blijven ondernemen."

Dat klinkt vooral als veel ICT. Wordt het steeds ingewikkelder?

"Ik zou niet zozeer willen stellen dat het ingewikkeld is, maar het kan soms wel complex worden. We zien natuurlijk ontwikkelingen als Cloud en een groeiende vraag naar outsourcing, maar dat is voor ons gesneden koek. Kijk, vaak denkt men dat het om techniek gaat, maar eigenlijk is het persoonlijke contact veel en veel belangrijker. Wij denken dat het werkelijk begrijpen van de klant altijd een heel belangrijke rol zal blijven spelen."

En welke rol speel lease hierin?

"Omdat de producten waar we het over hebben echt wel kapitaalintensief zijn is lease al sinds de jaren tachtig de beste keuze. Onze klanten houden zo kapitaal beschikbaar om te blijven ondernemen. Deze slagkracht gebundeld met de service die wij verlenen op de apparaten zorgt ervoor dat zij kunnen blijven doen waar ze goed in zijn. Wij zien dat nu meer dan 95% van onze klanten de voorkeur geeft aan operational lease en dat zal de komende jaren nog wel zo blijven. Dit klopt natuurlijk ook met de meta-trend waarbij er sowieso een verschuiving is van bezit naar gebruik."

Hoe beoordeel jij GRENKE als leaseprovider?

"Wij werken voor onze klanten met verschillende leasemaatschappijen, maar GRENKE valt wel op. Ik zie GRENKE als partij die snel en flexibel inspeelt op de vragen en behoeften van onze klanten. De accountmanagers van GRENKE reageren snel op een registratie of aanvraag en de processen lopen soepel. Bovenal waardeer ik het prettige persoonlijke contact, maar dat is ook wel logisch. De persoonlijke insteek, het werkelijk willen snappen van je klant, dat hebben wij, maar dat heeft GRENKE dus ook. Eigenlijk een ideale match tussen ons, GRENKE en de ondernemer. Uiteindelijk draait het in een business met allemaal apparaten toch om de mensen!"