Het Europees Hof trekt een fundamentele streep door de eis van rechthebbenden dat isp's hun netwerk actief moeten schoonhouden met bijvoorbeeld een p2p-filter. De Belgische auteursrechtenorganisatie SABAM eiste in 2004 dat isp Tiscali/Scarlet een filter in zou stellen om te voorkomen dat haar abonnees illegale bestanden met elkaar deelden.

Rechter verplichtte filter

In eerste instantie gaf de rechter SABAM gelijk en verplichte Scarlet tot filteren. Maar de provider ging in hoger beroep. Uiteindelijk belandde de zaak bij het hoogste Europese gerechtshof, die nu een zeer heldere uitspraak doet.

Nationale rechters mogen isp's niet dwingen tot filteren, omdat dit in strijd is met zowel de Europese e-commerce richtlijn en ook met fundamentele grondrechten. De e-commerce richtlijn verbiedt tussenpersonen zoals isp's een "algemene toezichtverplichting" zoals een filter, constateert het Hof.

In strijd met Richtlijn

“Een dergelijk bevel leidt dus tot een ernstige beperking van de vrijheid van ondernemerschap van Scarlet, aangezien het haar verplicht om een permanent, duur en ingewikkeld informaticasysteem in te voeren dat alleen door haar wordt bekostigd."

“Bovendien beperken de effecten van dat rechterlijk bevel zich niet tot Scarlet, aangezien het filtersysteem ook een aantasting kan vormen van de grondrechten van haar klanten, namelijk van hun recht op bescherming van persoonsgegevens en van hun vrijheid om informatie te ontvangen of te verstrekken," aldus het Europese Hof in een persverklaring. Zie het volledige vonnis onderaan.

Ook legale inhoud gefilterd

Het filterssysteem voor p2p-verkeer maakt namelijk onvoldoende onderscheid tussen legale en illegale inhoud, zodat de toepassing ervan zou kunnen leiden tot de blokkering van communicatie met legale inhoud.

SABAM heeft nog niet gereageerd op het vonnis. De Europese digitale burgerrechtenbeweging EDRI spreekt van een "enorm belangrijk vonnis, die de openheid van het internet beschermt".

"Het alternatief zou een vonnis zijn geweest dat alle Europese netwerken onder permanente surveillance en filtering zou plaatsen. Dit zou sterk negatieve gevolgen hebben gehad voor de fundamentele rechten én de online economie van Europa."

Maar EDRI legt ook uit dat met het vonnis het principe van een internetblokkade als zodanig niet verboden wordt. Maar een plicht om voor alle abonnees p2p-verkeer weg te filteren zoals hier het geval buitenproportioneel.

EU-Vonnis SABAM vs Scarlet