De actie wordt gehouden door Greenhost, een kleine provider die zich richt op milieuvriendelijke webhosting. Zij hebben grote moeite met de bewaarplicht verkeersgegevens. Die wet verplicht providers om bij te houden wie met wie belt, faxt of e-mailt, of dat lukt of niet en hoe lang een gesprek duurt.

Log-me-niet

Als ludieke actie start de provider de site “Log me niet” waar internetters hun provider kunnen vragen om hun gegevens niet te loggen. Ze willen een soort “opt-in” voor burgers die wel gelogd willen worden.

Wat Greenhost stoort is de onlogische benadering. “Wie een eigen server heeft valt niet onder de wet en ook een virtuele server is mogelijk uitgesloten. Dat is onduidelijk, maar shared webhostingpakketten moet je dan weer wel loggen”, vertelt Sacha van Geffen tegenover Webwereld. “Wij zijn een hosting provider en daar is de Telecomwet niet voor bedoeld. Die richt zich juist op de access providers en nu gaan ze dat als een soort parapluwet gebruiken.”

Naar de rechter

Het bedrijf hoopt met de actie ook de collegaproviders te bereiken, zodat die aansluiting bij de actie zoeken. Gezamenlijk zouden ze dan naar de rechter kunnen stappen. “Kijk wij zijn maar een kleine speler”, erkent Van Geffen. “Wij wachten nu de brief van het Agentschap Telecom wel af. Ik neem aan dat ook zij Webwereld lezen.”