De rechtbank in Den Haag houdt hostingprovider XS Networks aansprakelijk voor het online houden en het niet verstrekken van alle identificerende gegevens aan BREIN. Dit terwijl 'evident' was dat zij de illegale torrentsite Sumotorrent hosten. BREIN haalt jaarlijks honderden sites uit de lucht maar krijgt daarbij niet altijd volledige medewerking van hostingproviders.

Verplicht alle gegevens naar BREIN

Hosters zijn wettelijk niet aansprakelijk wanneer zij illegale websites hosten. Dit verandert wanneer iemand de hoster in kennis brengt dat dit wel het geval is. Vervolgens zijn zij verplicht om mee te werken en in het geval van piratensites de geleden schade beperkt te houden. Dat kan op twee manier: de bewuste website ontoegankelijk maken en het verstrekken van gegevens.

Op dit laatste punt is door deze zaak wat meer duidelijkheid gekomen. Een goede zaak, vindt BREIN-directeur Tim Kuik: “We merken dat hostingproviders vaak moeilijk doen over het verstrekken van gegevens en deze maar mondjesmaat verstrekken. Het is belangrijk dat de rechter duidelijk heeft gemaakt dat zij in de toekomst bij vergelijkbare gevallen alle identificeerbare gegevens die zij in bezit hebben, moeten afgeven."

'Geen spectaculaire uitspraak'

Een voorwaarde is wel dat een gehoste website 'evident' illegaal is. “Dat betekent in dit geval dat er auteursrechtelijk materiaal op de site (Sumotorrent, red.) stond en de hoster daarvan wist", legt ICT-jurist Christiaan Alberdingk Thijm van SOLV advocaten uit. "Het is daarom geen spectaculaire uitspraak van de rechter. De vraag is meer wat de opgelopen schade van het niet verstrekken van alle identificeerbare gegevens precies is."

In het specifieke geval van XS Networks, dat volgens BREIN meerdere illegale websites hostte, is de rechthebbende partij Buma/Stemra. Zij hebben BREIN de opdracht gegeven om de geleden schade in kaart te brengen. De rechter heeft daarbij bepaald dat XS Networks alsnog alle gegevens van Sumotorrent die zij in bezit hebben aan BREIN moeten geven. Daar staat een dwangsom van 10.000 euro per dag op.