Volgens het laatste trendrapport van de Rabobank, “Aanhalen of afhaken, de Nederlandse cloudinfrastructuursector in perspectief”, is de Nederlandse hostingmarkt (Infrastructuur as a Service, IaaS) gefragmenteerd en dreigen veel hosters ‘stuck in the middle’ te blijven zitten. Te klein om een rol te spelen en een dienstenaanbod die zich niet meer onderscheidt.

Schaalvergroting is onvermijdelijk

Volgens de Rabobank is schaalvergroting voor veel van de honderden hosters in Nederland de meest voor de hand liggende optie om te blijven aanhaken bij de groei van de markt en de bedreiging van buitenlandse grote aanbieders op de Nederlandse markt, zoals Amazon. “Consolidatie is een reële optie om te komen tot schaal- en efficiencyvoordelen. Deze efficiencybeweging wordt opgedrongen door de markt, in het bijzonder door de grote spelets in de industrie”, schrijven de marktonderzoekers van Rabobank.

Die integratie kan op twee manieren. Horizontaal, dus het samengaan van bedrijven die precies hetzelfde doen en daarin puur de schaal vergroten, of verticaal, waarbij samenwerking wordt gezocht met partners die elkaar versterken, zoals met dienstverleners. Daardoor kunnen klanten een breder dienstenpakket afnemen. Ook SaaS-aanbieders kunnen interessant zijn voor een IaaS- of hostingbedrijf, zegt Rabobank.

Schematisch beeld van alle opties:

Geen consolidatie, dan differentiatie

Als een hoster om een of andere reden niet kiest of kan kiezen voor consolidatie, moet het zich proberen te differentiëren om te kunnen overleven. “Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van niches met onderscheidende proposities die opdrachtgevers aantrekken”, schrijft Rabobank. Mogelijkheden zijn specifieke softwarestapels; het aanvullen van IaaS met platforms.

Om niet in het gevaarlijke midden te komen, waarbij de hoster links en rechts de ontwikkelingen langs zich heen ziet gaan, moet op korte termijn de strategische opties worden afgewogen. “Maak een plan en acteer op basis daarvan.”