De Amerikaanse overheid zegt jarenlang veel te veel betaald te hebben aan allerlei it-bedrijven als HP, Sun Microsystems, Accenture, Cisco, Microsoft, IBM, Dell en Oracle.

De aangeklaagde bedrijven zouden de contractvoorwaarden met de Amerikaanse overheid hebben geschonden. In die voorwaarden zijn twee belangrijke bepalingen opgenomen die te maken hebben met de prijs die de Amerikaanse overheid betaalt aan leveranciers.

Kortingen

Die voorwaarden zijn specifiek gericht op kortingen die leveranciers zakelijke klanten en implementatiepartners geven. HP zou in dit geval Accenture kortingen hebben beloofd als de system integrator producten van HP zou gebruiken in een overeenkomst met de Amerikaanse overheid.

Accenture rekent dan de volle prijs aan de Amerikaanse overheid voor de HP-producten, terwijl het zelf achteraf vergoedingen terug krijgt van HP. Deze kortingen moeten achteraf worden doorberekend in de totaalprijs die de Amerikaanse overheid betaalt aan Accenture, vindt de Amerikaanse aanklager. De korting zou dus ook voor de overheid moeten gelden.

Een andere regel binnen de raamcontracten tussen leveranciers en de Amerikaanse overheid is dat als die leveranciers aan zakelijke klanten meer kortingen geven dan aan de overheid, die kortingen direct moet worden gelijkgeschakeld. In de praktijk betekent dat de overheid dan minder hoeft te betalen. Ook daaraan heeft HP niet voldaan, zegt de aanklager. HP heeft eerder deze maand al gezegd verdere vervolging te willen afkopen en dacht toen zelf aan 50 miljoen dollar.

Klokkenluiders

Dergelijke zaken bleken in het verleden moeilijk hard te maken. Sinds begin deze eeuw heeft de Amerikaanse overheid dan ook de zogeheten ‘Whistleblower Act’ ingesteld. Daarmee worden klokkenluiders gestimuleerd aangifte te doen tegen de eigen werkgever.

Volgens een andere wet, de ‘False Claim Act’, krijgen de klokkenluiders als beloning een tegemoetkoming voor reputatieschade van 15 tot 25 procent van het uiteindelijke schikkings- of boetebedrag. In het geval van HP zou dat neerkomen op 8,25 tot 13,75 miljoen dollar voor twee klokkenluiders.

De schikking met HP is de op een na grootste in de serie van vijf schikkingen die inmiddels in dit grote fraudeonderzoek zijn getroffen. EMC betaalde eerder al 87,5 miljoen dollar. IBM heeft 2,9 miljoen betaald, Computer Sciences 1,4 miljoen en PriceWaterhouseCoopers 2,3 miljoen dollar. Alle bedrijven ontkennen elke illegale activiteit.